Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State m.b.t. beroepen tegen raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan Buitengebied

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State m.b.t. beroepen tegen raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 01 september 2015, pdf, 13MB