Slopen & Asbest

Wanneer is een sloopmelding?
Wilt u iets slopen? Dan moet u vooraf een sloopmelding doen. De sloopmelding is verplicht als:

  • De hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval geschat wordt op 10m³ of meer (onder de 10m³ is meldingvrij).
  • Asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd tijdens de werkzaamheden (hiervoor geldt geen volume ondergrens).

Hoe kunt u een sloopmelding doen?
Een sloopmelding moet u minimaal vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden doen. Dit doet u via www.omgevingsloket.nl. Een sloopmelding is gratis.

Verpakken en afvoeren van asbest tot 35m²
Om asbest aan te leveren op de Milieustraat moet u in het bezit zijn van een ‘ontvangstbevestiging sloopmelding’ van de gemeente Etten-Leur.
Vervolgens ontvangt u een brief waarin staat of u wel of geen toestemming krijgt om het asbest onder bepaalde voorwaarden in te leveren op de Milieustraat.
Voordat u het asbest bij de Milieustraat brengt, kunt u (met de brief van de gemeente) speciale inpakfolie bij de milieustraat ophalen. Alleen asbest verpakt in deze door de gemeente verstrekte folie wordt geaccepteerd. De folie is gratis.

De milieustraat behandelt golfplaten als asbesthoudend materiaal. Ook hiervoor moet u een sloopmelding indienen.

Gratis beschermde kleding op de milieustraat, OP = OP!
Bij het verwijderen van asbestdaken is het belangrijk dat u beschermende kleding draagt. Op de milieustraat van de gemeente kunt u met een geldende sloopmelding als particulier gratis plastic en beschermende kleding krijgen. Het verstrekken van de beschermde kleding is tijdelijk, OP = OP!

Sloopvergunning
In sommige gevallen is een sloopvergunning nodig en geldt de sloopmelding niet. Dit is het geval als gesloopt wordt in nabijheid van of aan monumenten. Of in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan een sloopvergunning is vereist.
Een sloopvergunning moet u ook aanvragen via www.omgevingsloket.nl.

Voor meer informatie over asbest, de sloopmelding en het afvoeren van afval kijkt u op www.afval3xbeter.nl en op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (www.infomil.nl).

Start- en gereedmelding
Klik hier voor de formulieren voor de start- en gereedmelding sloopwerkzaamheden