Bijdrage voor onverwachte kosten (bijzondere bijstand)

Heeft u onverwachte kosten waarvoor u geen geld opzij heeft kunnen zetten? Dan kunt u mogelijk bijzondere bijstand ontvangen. Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen. U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om bijzondere bijstand te kunnen ontvangen. Ook met een andere uitkering, een laag pensioen of een laag salaris kunt u soms bijzondere bijstand krijgen. U kunt bijzondere bijstand aanvragen bij het Werkplein Hart van West-Brabant.

Zie: www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl/bijzonderebijstand