Jaarlijks bedrag voor langdurig lage inkomens (individuele inkomenstoeslag)

Heeft u drie jaar of langer een laag inkomen? Dan kunt u 1 keer per jaar extra geld aanvragen. Dit noemen we individuele inkomenstoeslag. U bepaalt zelf waar u het geld aan uitgeeft.


Zie: www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl/inkomenstoeslag