Werk zoeken

Lukt het u nog niet om werk te vinden? Het Werkplein Hart van West-Brabant kan u ondersteunen. Want iedereen heeft recht op mee kunnen doen in de samenleving. Jong of oud, met weinig of veel ervaring. Of met een arbeidsbeperking. Iedereen met een bijstandsuitkering ontvangt persoonlijke begeleiding van een klantmanager om werk te vinden.

Zie: www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl/werk