Gladheidbestrijding 2021-2022

Tijdens de winterperiode wordt in de gemeente Etten-Leur de gladheid op diverse wegen en fietspaden door bevriezing, sneeuw of ijzel, door middel van natzout strooien, preventief aangepakt. Ook de routes van het openbaar vervoer (busroutes etc.) worden dan gestrooid. Deze periode loopt van 1 november 2021 tot 1 april 2022. 
 

De strooiroute voor 2021-2022 kunt u bekijken op Strooiroute 2021-2022.

Rijks- en Provinciale wegen 
Binnen de gebiedsgrens van Etten-Leur worden de autosnelweg(A58) en provinciale wegen (Hoevenseweg, Rijsbergseweg, Vosdonk, Vossendaal en Zevenbergseweg) respectievelijk door Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Brabant gestrooid.

Zoutkist
Alleen gemeentelijke openbare gebouwen, bijvoorbeeld stadskantoor, worden voorzien van een zoutkist. Voor organisaties, die niet commercieel zijn, bijvoorbeeld seniorencomplexen, scholen en wijkgebouwen, kan   dit winterseizoen tegen een vergoeding van € 200,- een zoutkist in bruikleen worden genomen. Het extra navullen kost € 150,- per keer. Wilt u hier graag gebruik van maken dan kunt u hiervoor contact opnemen met de gemeente via het  telefoonnummer 14076.

Extra informatie