Gladheidbestrijding 2022-2023

Tijdens de winterperiode wordt in de gemeente Etten-Leur de gladheid op diverse wegen en fietspaden door bevriezing, sneeuw of ijzel, door middel van natzout strooien, preventief aangepakt. Ook de routes van het openbaar vervoer (busroutes etc.) worden dan gestrooid. Deze periode loopt van 1 november 2022 tot 01 april 2023.

Aan de rechterzijde van deze pagina vindt u een overzicht van de strooiroutes van het seizoen 2022 -2023 en een bijbehorende plattegrond. Op deze plattegrond staat aangegeven welke wegen en fietspaden straten geheel of gedeeltelijk zullen worden gestrooid.

Zoutkisten

Alleen gemeentelijke openbare gebouwen, bijvoorbeeld het stadskantoor, worden voorzien van een zoutkist. Voor organisaties die niet commercieel zijn, bijvoorbeeld seniorencomplexen, scholen en wijkgebouwen, kan dit winterseizoen tegen een vergoeding van €200,- een zoutkist in bruikleen worden genomen. Het extra navullen kost €150,- per keer.  Wilt u hier graag gebruik van maken, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de gemeente via het telefoonnummer 14076.