Herstraten Hondschotestraat, Malbodestraat en Terwaanstraat

De planning / fasering / tekeningen zijn indicatief / informatief. Hieraan zijn géén rechten te ontlenen.