Inloopmiddag voorbereidingen onderhoudswerkzaamheden Dasseburcht

U bent welkom op zaterdag 16 februari voor de inloopmiddag over voorbereidingen van de onderhoudswerkzaamheden in de Dasseburcht. Deze inloopmiddag wordt gehouden op het speelterrein in de Dasseburcht. In de tent ontmoeten we elkaar en onder het genot van een kopje koffie of thee willen wij graag met u spreken en horen wat uw ideeën zijn. Staat er geen tent doordat het slecht weer is, dan bent u welkom in D’n Drempel Halewijnstraat 47, 4875 CP Etten-Leur.

U kunt tussen 13.00 en 14.00 uur binnenlopen en de plannen bekijken en uw vragen hierover stellen.  

Waar gaan we met elkaar over praten?

In het verleden is er vaker gesproken over de parkeerdruk in de Dasseburcht. Met name rondom de speeltuin. Er zijn te weinig parkeerplaatsen in de nabijheid van de woningen. Hierdoor wordt parkeren in de voortuin gedoogd. De speeltuin wordt steeds minder gebruikt en oogt gedateerd. Ook het groen kan een opknapbeurt gebruiken. Graag willen wij met u praten over de mogelijkheden, wensen en ideeën voor de inrichting van de Dasseburcht. Deze ideeën kunnen we gebruiken om een ontwerp te maken. Wij nemen een aantal tekeningen mee met een mogelijke indeling voor het parkeren, spelen en groen op het plein in de Dasseburcht. Onze ervaring is dat inwoners dat soms makkelijker vinden. Maar we horen vooral ook graag uw wensen. Wat wilt u behouden en wat mag veranderen op het plein? Ook al is dat anders dan op de voorbeeldtekeningen.

Bent u verhinderd?

Kunt u niet aanwezig zijn bij de inloopmiddag op 16 februari? Dat is geen probleem. U kunt uw reacties ook via info@etten-leur.nl geven.