Dementienetwerk Breda e.o

Succes in samenwerking voor ondersteuning bij dementie

Het Dementienetwerk Breda e.o. is een samenwerkingsverband dat in de regio noord-west Brabant ‘achter de schermen’ werkt aan verbetering van de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het is noodzakelijk dat zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en woningcorporaties samenwerken om ondersteuning vanaf een zo vroeg mogelijk stadium en verder gedurende het gehele ziekteproces, mogelijk te maken. Dit leidt niet alleen tot een langer en dus prettiger verblijf in de eigen woonomgeving, maar ook om mantelzorgers hun activiteiten langer vol te laten houden. Het helpt om crisissituaties te voorkomen en zorgt ook voor uitstel van opname in een verpleeg- of verzorgingshuis.

De aangekondigde veranderingen in de AWBZ en de WMO vormden aanleiding voor de gemeenten en de zorgaanbieders binnen het dementienetwerk om samen met CZ Zorgkantoor alvast nieuwe afspraken te maken zodat persoonlijke begeleiding in de vorm van casemanagement voor klant en familie gedurende alle fases van het dementieel proces beschikbaar is en dat de continuïteit van zorg hierbij wordt geborgd. Met betrokkenheid vanuit gemeenten, de zorgverzekeraar en het zorgkantoor wordt getracht integrale dementiezorg te kunnen bieden, waarbij financiering zo goed mogelijk op elkaar aansluit. Hierdoor is vanaf de niet-pluis fase tot opname in een verpleeg- of verzorgingshuis coördinatie en ondersteuning van de casemanager dementie beschikbaar. Kijk voor meer informatie over dementiezorg in deze regio op http://www.dementiezorg.nl/.