Etten-Leur is 'Dementievriendelijke gemeente'

De gemeente Etten-Leur wil een dementievriendelijke gemeente zijn waarin mensen met dementie en hun mantelzorgers op een volwaardige manier kunnen blijven wonen, leven en meedoen in hun eigen buurt/wijk, ook bij het voortschrijden van dementie. In een dementievriendelijke gemeenschap draait het om het gemakkelijker maken van het dagelijkse leven van mensen met dementie. Een gemeenschap waarin iedereen normaal omgaat met dementie: van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent.

Organisaties bespreken met de gemeente hoe en wat ze kunnen doen om Etten-Leur dementievriendelijker te maken. We willen zoveel mogelijk informatie ophalen bij de inwoners en organisaties over hoe we de erkenning en herkenning van dementie kunnen bevorderen en wat het verenigingsleven kan betekenen voor iemand met beginnende dementie.

Wij nodigen iedereen die interesse heeft om mee te denken/werken van harte uit om een email te sturen naar ria.pluk@etten-leur.nl
 

.