Algemene informatie over de ondersteuning aan huis (Wmo) sinds 1 januari 2015

In Nederland is zorg en ondersteuning goed geregeld. Ouderen en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of een psychische stoornis maken hier gebruik van. Toch zijn veranderingen nodig. Want mensen vinden nu andere dingen belangrijk. Ouderen willen bijvoorbeeld graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. En mensen met een beperking of stoornis willen zo zelfstandig mogelijk leven. Dat kan als de overheid de langdurige zorg anders organiseert. Hervorming van de langdurige zorg is ook nodig omdat het zorggebruik de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Als we niets veranderen, wordt het veel te duur.

Wat is er veranderd?

De belangrijkste verandering is dat de AWBZ niet meer bestaat. Daardoor is het mogelijk meer maatwerk te bieden. Dat betekent dat de zorg en ondersteuning die je krijgt, past bij jouw behoeften en hoe je wil leven. En dat de procedures eenvoudig zijn. Sinds 1 januari 2015 is de verdeling daarom zo:

Gemeenten: ondersteuning aan huis

Mensen die thuis ondersteuning nodig hebben, vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat is een taak van de gemeente. De gemeente biedt ondersteuning, hulpmiddelen en woningaanpassingen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Of activiteiten voor een zinvolle invulling van je dag. Ook beschermd wonen (ggz) is een taak van de gemeente.

Zorgverzekeraars: medische zorg aan huis

Als er medische zorg nodig is, dan regelt de zorgverzekeraar de verpleging en verzorging thuis. Dit valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Rijksoverheid: langdurige, zware zorg

Kinderen en volwassenen die blijvend permanent toezicht of zorg nodig hebben (24 uur per dag), kunnen een beroep doen op de Wet langdurige zorg (Wlz). Dat zijn bijvoorbeeld zwaar demente ouderen of mensen met een ernstige beperking of een ernstige psychische stoornis. Zij hebben de keuze tussen zorg in een instelling of zorg thuis. Zorg wordt alleen thuis verleend als dat verantwoord is en als de kosten niet hoger zijn dan opname in een instelling.

 

Waarom werkt dit beter?

Het systeem van langdurige zorg in Nederland is bijna 50 jaar geleden bedacht. In de tussentijd zijn de verwachtingen van mensen over langdurige zorg veranderd. We vinden het nu veel belangrijker om te kijken naar wat je wél kan, zelf of met hulp van mensen om je heen. Zo krijg je alleen die ondersteuning die je echt nodig hebt. Want de langdurige zorg is vooral bedoeld voor mensen die het niet zelf kunnen regelen. Voor deze kwetsbare mensen blijft de zorg zo toegankelijk en betaalbaar.

 

Wat is er precies anders?

De gemeente zorgt voor professionele ondersteuning aan huis. Deze is aanvullend op de hulp van mantelzorgers, vrijwilligers, buren, kennissen vrienden en familie. We kijken verder dan jouw eerste ondersteuningsvraag. We zoeken namelijk naar oplossingen die passen bij alles wat er speelt in jouw leven. En we helpen je op weg om zelf voor je eigen oplossingen te zorgen. Dit doen we door het gesprek met je aan te gaan. Dat heet het keukentafelgesprek.

 

Ik kreeg in 2014 al zorg, wat betekenen de veranderingen voor mij?

Kreeg je al begeleiding of dagbesteding? Dan verandert er in de meeste gevallen voorlopig niets. We zien 2015 namelijk als overgangsjaar. In de loop van 2015 nemen we contact met je op en bekijken we samen jouw specifieke situatie.

 

Ik krijg nu een PGB, wat betekenen de veranderingen voor mij?

Geen verandering in de zorg

Er verandert niets in de zorg of ondersteuning bij de opvoeding of begeleiding van jouw kind die je rijgt. Je krijgt deze tot aan de datum dat de huidige indicatie afloopt. Welke datum dat is, kun je vinden in het indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of van Bureau Jeugdzorg. Deze heb jij in het verleden ontvangen. Valt deze datum in 2016 of verder, dan vervalt de indicatie op 31 december 2015.

Verandering in de financiering (Trekkingsrecht)

Jouw PGB wordt sinds 1 januari 2015 niet meer op jouw eigen bankrekening gestort. De SVB houdt jouw PGB bij en doet de betalingen aan jouw zorgverlener(s). Je geeft aan de SVB de opdracht om jouw zorgverlener(s) te betalen. Heb jij hiervoor de zorgovereenkomst al naar de SVB gestuurd? Het telefoonnummer van de SVB is (030)2648200.

 

Ik heb nog andere vragen

Is jouw vraag nog niet beantwoord? Kijk dan eens bij de veelgestelde vragen. Heb je toch nog een andere vraag? Je kan met al je vragen terecht bij het wijkteam. Kijk op www.etten-leurdoethetgewoon.nl/wijkteam voor de inlooplocaties en spreekuren waar je vrij kunt binnenlopen. Bellen of mailen kan ook: (076) 502 40 30 of wijkteam@etten-leur.nl.