Link naar Regelhulp.nl

Alle belangrijke voorzieningen voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten overzichtelijk bij elkaar. Weten waar je recht op hebt. Met één formulier meerdere voorzieningen tegelijk aanvragen. Gewoon achter de computer, zonder dat je de deur uithoeft. Toekomst? Nee hoor, u vindt het op www.regelhulp.nl  


Regelhulp is speciaal ontwikkeld voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Zij maken veel gebruik van voorzieningen in de zorg en de sociale zekerheid. Vaak van een hele serie van die voorzieningen. Regelhulp is een webloket dat hen helpt bij het vinden van de juiste voorzieningen en organisaties. Met één formulier kunnen meerdere voorzieningen tegelijkertijd aangevraagd worden, bij verschillende organisaties.

Deelname aan Regelhulp is een service aan de inwoners van Etten-Leur. Regelhulp is vraaggericht en eenvoudig. Er staat gerichte digitale informatie op voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Lokale en landelijke voorzieningen zijn op deze website gemakkelijk aan te vragen. Postbus 51 houdt de landelijke informatie bij, Gemeente Etten-Leur is verantwoordelijk voor de lokale informatie.

De website is een initiatief van de ministeries van VWS, SZW, in samenwerking met de uitvoeringsorganisaties CWI, CIZ, UWV en MEE als adviserende partij.