Veranderingen eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen met ingang van 1 januari 2020

In 2020 gaat de Wmo veranderen. Belangrijk voor u om te weten:

  • In onze gemeente is de eigen bijdrage maximaal € 19,00 per maand. In 2019 was de eigen bijdrage € 17,50 per 4 weken.
  • Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u in 2020 geen eigen bijdrage te betalen.
  • U betaalt per maand aan het CAK. In plaats van per 4 weken (28 dagen).
  • Begin 2020 kunt u tijdelijk meerdere facturen in één maand ontvangen: de laatste facturen voor hulp of ondersteuning in 2019. En de eerste facturen voor 2020.

Het bedrag van € 19,00 is voor:

  • Hulp in het huishouden;
  • Hulpmiddelen en voorzieningen. Voor rolstoelen hoeft u geen eigen bijdrage te betalen;
  • Begeleiding. Heeft u in 2019 al begeleiding, dan gaat u pas per 1 april 2020 een eigen bijdrage hiervoor betalen.

Let op! Reist u met een Wmo-deeltaxipas? Dan betaalt u hiervoor een aparte bijdrage per gereisde kilometer. Deze bijdrage betaalt u aan de chauffeur van de deeltaxi.

Meer weten?

Heeft u een vragen over de hulp of ondersteuning die u ontvangt? Neem dan contact op met Wmo-loket Elz. Op maandag tot en met vrijdag kunt u tussen 09:00 uur en 12:00 uur bellen naar (076) 502 4025. U kunt ook mailen naar elz@etten-leur.nl

Heeft u vragen over de betaling van de eigen bijdrage? Neem dan contact op met het CAK via het gratis telefoonnummer 0800 1925.

Meer weten over de Wmo in 2020? Op www.hetcak.nl/wmo2020 vindt u meer informatie en filmpjes met uitleg.