Apv in begrijpelijke taal

Regels om prettig samen te leven: de Algemene plaatselijke verordening
We vinden het in Nederland belangrijk dat we goed met elkaar samenleven, dat de openbare ruimte netjes is en dat we rekening houden met elkaar. Om dit goed te kunnen regelen zijn er wetten en regels zodat iedereen weet wat wel en niet mag. Sommige regels staan in landelijke wetten en gelden voor het hele land. Andere regels gelden alleen maar voor een gemeente, bijvoorbeeld bij ons in Etten-Leur. Iedere gemeente legt een groot deel van haar regels vast in een Algemene plaatselijke verordening, ook bekend onder de afkorting APV. Deze afkorting zullen we hieronder steeds gebruiken.

Voor wie gelden deze regels?
In de APV, die door de gemeente zelf gemaakt wordt, staan regels die voor iedereen gelden. Dus naast alle inwoners, bedrijven en bijvoorbeeld verenigingen in de gemeente, óók voor bezoekers van de gemeente. Op basis van de gemeentewet is er bevoegdheid om dit soort regels op te stellen.

Hebben alle gemeenten dezelfde regels? 
Gemeenten mogen zelf beslissen welke regels er in hun gemeente gelden. Dit betekent dat ze per gemeente kunnen verschillen. Zo hebben steden met betaald voetbal extra regels opgenomen voor voetbalwedstrijden. En in sommige gemeenten geldt bijvoorbeeld een vloekverbod, in andere weer niet.

 

Wat wordt er in de APV geregeld?

Om de openbare ruimte in de wijken en buurten in de gemeente veilig en leefbaar te houden, zijn er veel verschillende regels opgenomen in de APV. Ze zijn bijna allemaal in te delen in drie categorieën:

Openbare orde en veiligheid, bijvoorbeeld:

 • horeca
 • evenementen
 • overlast en baldadigheid
 • vuurwerk

Bescherming van het milieu en natuurschoon, bijvoorbeeld:

 • geluidhinder
 • milieuverontreiniging
 • bomen, houtwallen
 • stankoverlast

Andere onderwerpen, bijvoorbeeld:

 • parkeren van (grote) voertuigen, camper, caravan, wrakken  
 • standplaatsen
 • openbaar water

 

APV in begrijpelijke taal

Hieronder staan een aantal voorbeelden van belangrijke regels uit de Etten-Leurse APV. Deze voorbeelden hebben we in begrijpelijk taal beschreven. De volledige regels staan in de APV, daar lees je de precieze juridische tekst die geldend is.

Openbare orde

 • Je mag geen personen lastigvallen, hinder veroorzaken of vechten op straat.
 • Je moet luisteren naar wat de politie en boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente) zeggen. Als je de opdracht krijgt om weg te gaan, dan ben je verplicht om dat te doen.
 • Voor collecteren en verkopen aan de voordeur heb je meestal een vergunning nodig.
 • Je mag demonstreren als je dat van tevoren meldt en je daarbij houdt aan de regels.
 • Wildplassen is verboden.
 • En ook bijvoorbeeld posters of stickers plakken en bekladden is verboden.

Gebruik van de straat

 • Je mag geen spullen op straat zetten (zoals een (bouw)container, plantenbakken, terras) zonder vergunning of melding. Een autowrak mag je nooit op straat parkeren.
 • Een vrachtwagen of groot voertuig mag niet op straat geparkeerd worden, daarvoor zijn speciale parkeerplaatsen aangewezen.
 • Wil je een uitweg maken van jouw erf naar de straat dan dien je eerst je plannen te melden bij de gemeente, voordat je gaat uitvoeren. De gemeente kijkt dan of het mag.
 • Je mag je caravan, camper, vouwwagen niet langer dan 3 dagen op straat laten staan.

Dieren

 • Je mag je hond alleen los laten lopen op speciaal aangewezen plaatsen (losloopgebieden). Op alle andere plekken binnen de bebouwde kom moet je hond aan de lijn.
 • Er zijn plekken waar een hond niet is toegestaan: zoals op kinderspeelplaatsen, speelweiden, sportparken, natuurparken en begraafplaatsen. Deze gebieden zijn herkenbaar aan het verbodsbord voor dieren.
 • Ook moet je de poep van je hond buiten de losloopgebieden opruimen. Op de hondenuitlaatterreinen hoeft dit niet.
 • Als je hond mensen bijt, kun je een muilkorfplicht voor je hond krijgen.
 • Vee moet in een afgesloten wei staan.
 • Ook zijn er regels voor het houden van bijen of duiven.

Drank en drugs

 • Je mag op sommige plekken in het openbaar geen alcohol drinken.
 • Het bij je hebben van aangebroken flessen of blikjes met alcoholische drank is op die plekken ook verboden.
 • Op terrassen van een café of restaurant mag je als volwassenen natuurlijk wel alcohol drinken.
 • Veel wat met drugs te maken heeft is al geregeld in de landelijke Opiumwet. In de APV staan aanvullende regels om het gebruik van drugs op straat en drugsoverlast te verbieden.

Stoken van vuur

 • Je mag geen open vuur maken.
 • Je mag ook geen afval verbranden.
 • Er geldt een uitzondering voor de barbecue en verlichting door middel van kaarsen, fakkels. Ook terrashaarden en vuurkorven zijn toegestaan. Als je daarin maar geen afval verbrandt en het geen hinder voor de omgeving oplevert.

Evenement

 • Voor het houden van evenementen gelden regels. Denk daarbij aan een festival, muziekvoorstelling, markt, braderie, optocht, herdenking en wedstrijd op de weg.
 • Voor een groot evenement heb je een vergunning nodig.
 • Voor kleine evenementen geldt een meldplicht.

Geluidsoverlast

Wil je een feest of evenement organiseren dat voor geluidsoverlast kan zorgen? Dan gelden er regels voor het maximale volume van het geluid.

Kapvergunning

Als je een boom wilt kappen of verplanten die op de beschermde bomenlijst staat, dan heb je daar altijd een vergunning voor nodig.

Horeca

In de APV staan regels voor de eigenaren van een hotel, restaurant, café of eetgelegenheid en voor sportkantines. Bijvoorbeeld over sluitingstijden, terrassen, schenktijden en een verbod op “happy hours”.

En verder

Er staan nog heel veel andere regels in de APV van de gemeente Etten-Leur. Over bijvoorbeeld standplaatsen, cameratoezicht, snuffelmarkten, of vuurwerk.

Wil je meer weten of de hele APV bekijken? Klik dan hier voor de Algemene Plaatselijke Verordening versie 2017.

Voor vragen bel je met het algemene nummer van de gemeente (14 076) en vraag je naar een Vergunningverlener APV.