Collecterooster voor maart 2021

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een landelijk collecterooster op. De hierop voorkomende stichtingen/instellingen zijn in het bezit van een CBF-Erkenning. Dit keurmerk wordt afgegeven als aan een aantal criteria wordt voldaan die een oordeel geven over de steunwaardigheid van de instelling. Voor collectes is de gemeente gebonden aan het collecterooster van het CBF. Naast deze collecteweken is er een beperkt aantal weken over waarin door (lokale) stichtingen/instellingen collectes kunnen worden gehouden. Om in deze zogeheten vrije periodes te mogen collecteren dienen de stichtingen/instellingen een vergunning aan te vragen bij de gemeente.

Naast het collecterooster bestaat er ook een wervingsrooster

In het wervingsrooster zie je wanneer een leden/donateurswerver in uw buurt actief is. In het wervingsrooster staan alleen goede doelen met een CBF-Erkenning. Het wervingsrooster kan per week wijzigen. Het actuele wervingsrooster vindt u hier: https://www.cbf.nl/collecte-en-wervingsrooster. Voor vragen of klachten verwijzen wij u naar de website: www.geefgerust.nl 

Ook kunt u bellen naar (020) 21573 77 (maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 20.00 uur)

In maart zijn de volgende collecteperiodes in Etten-Leur:

  7 t/m 13 maart                               Jantje Beton
14 t/m 20 maart                              Amnesty International
21 t/m 27 maart                              ReumaNederland
28 maart t/m 3 april       ZOA

In dit rooster kunnen wijzigingen optreden i.v.m. de coronamaatregelen.

Kledinginzameling

Het CBF heeft de gemeenten in Nederland gewezen op praktijken van illegale kledinginzameling. Die inzamelingsacties vinden plaats zonder gemeentelijke vergunning. Hoewel dergelijke illegale kledinginzamelingspraktijken in onze gemeente (nog) niet zijn geconstateerd, willen we dit toch onder uw aandacht brengen.

De volgende door het CBF positief beoordeelde stichtingen zullen in 2021 in Etten-Leur kleding inzamelen:       

Januari, februari, maart 2021                     Geen
April, mei, juni 2021                                     Terre des Hommes
Juli, augustus, september 2021                Clini Clowns
Oktober, november december 2021   Rode kruis                                                            

Meer informatie over deze stichtingen/instellingen is te vinden op de site van het CBF (www.cbf.nl).