Prins Bernhard Buurtfonds – Buurtnatuur en Buurtwater

De provincie wil buurtparticipatie bij natuur- en met name waterprojecten, zoals waterberging in de bebouwde omgeving, stimuleren. Dit zorgt voor positieve effecten op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een duurzame leefomgeving. Ook de leefbaarheid van buurten wordt met deze subsidie versterkt.

U kunt een aanvraag indienen van 2 januari 2019 tot en met 31 oktober 2019 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt. 

Meer over deze subsidie is te vinden op de website van de provincie Brabant:

https://www.brabant.nl/Applicaties/Producten/Buurtfonds__Buurtnatuur_en_buurtwater_subsidie_14839