Contactgegevens De Keen

Gemeente
Wijkwethouder Jean-Pierre Schouw
Postbus 10100
48470 GA  ETTEN-LEUR
jean-pierre.schouw@etten-leur.nl 

Wijkmanager Annelieke Selbach
Postbus 10100
4870 GA  ETTEN-LEUR
annelieke.selbach@etten-leur.nl

Wijkboa Kevin van Dongen
Postbus 10100
4870 GA  ETTEN-LEUR
handhaving@etten-leur.nl 

Politie
Wijkagent Brent Smits
Stationsplein 37
4872 XL  ETTEN-LEUR
T: 0900 - 8844
brent.smits@politie.nl 

Woningcoöperatie Alwel
Woonconsulent Naima Hajjari
Bredaseweg 1
4872 LA  ETTEN-LEUR
n.hajjari@alwel.nl

Wijkvereniging De Keen
Contactpersoon Marian van Gemert
wijkdekeen@live.nl 
Klik hier voor de Facebookpagina
Maandelijks wijkspreekuur in basisschool De Hasselbraam (Beukenlaan)