WhatsAppgroep in wijk De Keen voor meer veiligheid

Wijk De Keen heeft sinds het voorjaar van 2015 een eigen BuurtWhatsApp. Een BuurtWhatsApp is een WhatsAppgroep, waarin buurtbewoners elkaar kunnen waarschuwen voor verdachte situaties of personen in een bepaalde wijk, buurt, dorp of stad. Wanneer zij iets zien dat zij niet vertrouwen, melden zij dit in de groep. De rest van de bewoners is op de hoogte en kan de verdachte situatie in de gaten houden. De BuurtWhatsApp is een middel om woninginbraak of vandalisme te voorkomen. Bovendien draagt een BuurtWhatsApp bij aan de betrokkenheid bij je buurt en buurtgenoten. Naast het gebruik van de WhatsAppgroep blijft het echter belangrijk om bij een criminele activiteit de politie in te schakelen door te bellen met 112 (bij spoed) of met 0900 88 44.

Meer informatie 

Meer informatie over de BuurtWhatsApp, hoe deze werkt en hoe jij je kan aanmelden voor de WhatsAppgroep in jouw buurt, vind je in de folder over BuurtWhatsApp op de Facebookpagina van wijkvereniging De Keen. Bovendien kun je kijken op www.buurtwhatsapp.nl