Kappen van bomen langs Vlaamse Schuur

In het openbaar groen ter hoogte van Vlaamse Schuur 16 tot en met 32 stonden 23 populieren. Deze zijn maandag 11 januari 2016 gekapt. In dit bericht informeren wij u hierover.

 

Situatie

De populieren die nu gekapt zijn, veroorzaakten door wortelopdruk veel overlast aan de voet- en fietspaden. Deze paden moesten jaarlijks hersteld worden om deze goed en veilig begaanbaar te houden.

Bij de aanleg van dit parkachtige gedeelte is uitgegaan van een blijver-wijker systeem. Dit betekent dat snel groeiende bomen (wijkers), in dit geval populieren, zijn aangeplant om zo snel mogelijk een volwassen groene omgeving te creëren. Zodra de langzaam groeiende en meer duurzame bomen (blijvers) groot genoeg zijn, worden de populieren verwijderd. Daar was in deze situatie sprake van.

De combinatie van overlast door wortelopdruk en het feit dat de groei van de elzen, berken, eiken  e.d. (blijvers) door deze populieren  behoorlijk werd belemmerd, maakte  het bovendien noodzakelijk  de populieren (wijkers) dit winterseizoen te kappen.

 

Informatie direct omwonenden

De direct omwonenden zijn op 9 december 2015 geïnformeerd over de kap van de bomen met een brief. In deze brief hebben wij een toelichting gegeven op de voorgenomen werkzaamheden.

 

Beschermde bomenlijst

 Voor de waardevolle bomen in de gemeente Etten-Leur is een beschermde bomenlijst opgesteld. Deze bestaat uit een tekstuele lijst en een ondersteunende tekening. Bij de laatste actualisering van deze beschermde bomenlijst is een omissie ontstaan. De betreffende populieren stonden helaas nog wel op de tekstuele lijst, maar niet meer op de tekening. Vanwege het feit dat de populieren als wijkers stonden aangemerkt, hadden deze bomen van de beschermde bomenlijst verwijderd moeten worden. Hier is door ons dus een fout gemaakt.

Bij de controle van beschermde bomenlijst voor het uitvoeren van de kapwerkzaamheden is alleen gekeken naar de tekening en is de tekstuele lijst niet meer geraadpleegd. De opmerking dat de populieren nog op de beschermde bomenlijst staan en daarmee vergunningsplichtig zijn is dus terecht. Onze  excuses hiervoor.

 

Herplant

De overige bomen krijgen na de kap van de populieren meer ruimte om uit te groeien. Afgelopen najaar zijn vooruitlopend op de kapwerkzaamheden al nieuwe bomen tussen de te kappen bomen geplant. Op plekken waar meer ruimte is ontstaan dan in eerste instantie werd verwacht, planten wij in het voorjaar nog een aantal beuken terug.