Contactgegevens Sanderbanken

Gemeente
Wijkwethouder René Verwijmeren
Postbus 10100
48470 GA  ETTEN-LEUR
rene.verwijmeren@etten-leur.nl 

Wijkmanager Ellis Marcelis
Postbus 10100
4870 GA  ETTEN-LEUR
ellis.marcelis@etten-leur.nl

Wijkboa Daphne van der Pluijm
Postbus 10100
4870 GA  ETTEN-LEUR
handhaving@etten-leur.nl 

Politie
Wijkagent Bram Elseman
Stationsplein 37
4872 XL  ETTEN-LEUR
T: 0900 - 8844
bram.elseman@politie.nl 

Woningcoöperatie Alwel
Woonconsulent Naima Hajjari
Bredaseweg 1
4872 LA  ETTEN-LEUR
n.hajjari@alwel.nl

Wijkvereniging Grient-Sanderbanken
Secretaris: Elles van Ginneken
Edward Poppelaan 18
4874 NA  ETTEN-LEUR
infogrientsanderbanken@gmail.com 
Klik hier voor de Facebookpagina