Contactgegevens Sanderbanken

Gemeente

Wijkwethouder Frank Vrolijk

frank.vrolijk@etten-leur.nl

Postbus 10100

4870 GA Etten-Leur

 

Wijkboa Jacco Eckhardt

handhaving@etten-leur.nl

Postbus 10100

4870 GA Etten-Leur

https://www.etten-leur.nl/Inwoner/Gemeente_Etten_Leur/Melding_en_klacht

 

Wijkmanager Ellis Marcelis

ellis.marcelis@etten-leur.nl

Postbus 10100

4870 GA Etten-Leur

 

Politie

Wijkagent Sjoerd Vink

sjoerd.vink@politie.nl of via 0900-8844

Stationsplein 37

4872 XL Etten-Leur

 

Wijkvereniging Grient-Sanderbanken

Secretaris: Elles van Ginneken

elles.vanginneken@tele2.nl

Facebookpagina van de wijkvereniging:

https://www.facebook.com/Wijkvereniging-Grient-Sanderbanken-191900041230267/

 

Woningcorporatie Alwel

Woonconsulente Saïda Kruydenhof

s.kruydenhof@alwel.nl

Bredaseweg 1

4872 LA Etten-Leur

https://www.alwel.nl/

 

Buurtpreventie

Wijk Sanderbanken heeft een buurtpreventieteam en een alarmerings-WhatsApp-groep.

Buurtpreventieteam Sanderbanken

Je herkent buurtpreventisten aan een felgele jas of hesje met daarop Buurtpreventie. Zij geven voorlichting en advies over veilig wonen en over hoe je zelf meldingen kunt doen. Zo voorkomen we samen bijvoorbeeld inbraak, overlast en vernieling. Veel buurtpreventisten zijn ook opgeleid voor hartreanimatie (AED).

Vragen? Stuur een e-mail naar infobuurtpreventie@etten-leur.nl.

 

Alarmerings-WhatsApp-groep

  • Voor de alarmerings-WhatsApp-groep kunnen inwoners uit de hele wijk zich aanmelden. Dit is een WhatsApp-groep voor meldingen met als bedoeling criminaliteitspreventie. 
  • Deze WhatsApp-groep is opgezet door wijkbewoners en wordt ook beheerd door wijkbewoners.
  • U kunt deelnemen aan deze groep als u in de wijk woont en uw adres en telefoonnummer mailt naar infobuurtpreventie@etten-leur.nl
  • Van de beheerder van de groep ontvangt u ook de regels die voor deze app-groep gelden.