Uw wijkmanager

Wat doet een wijkmanager?

Een wijkmanager is de verbinder tussen de wijk en de gemeentelijke organisatie en houdt zich bezig met participatie. De wijkmanager is actief in netwerken op verschillende niveaus binnen en buiten de organisatie en is gericht op samenwerking met bewoners en belangengroepen in de wijk. Het gaat hier om het signaleren van ontwikkelingen en knelpunten in de wijk en initiatieven van bewoners op sociaal-maatschappelijk en fysiek vlak. De wijkmanager staat met het ene been in en met het ander been buiten de ambtelijke organisatie. De wijkmanager is aanwezig in zijn of haar wijken en in contact met bewoners (-vertegenwoordigers), ondernemers, (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties. De wijkmanager heeft oog voor de gezamenlijke belangen en doelstellingen.

Contactgegevens wijkmanager

  • Wijken Etten-Leur Noord, Schoenmakershoek, De Keen

Wijkmanager Annelieke Selbach

Postbus 10100

4870 GA Etten-Leur

annelieke.selbach@etten-leur.nl  

Tel: 0646180983 

 

  • Wijken Grauwe Polder, Banakkers, Hoge Neer

Wijkmanager Annemiek Voesenek

Postbus 10100

4870 GA Etten-Leur

annemiek.voesenek@etten-leur.nl

 

  • Wijken De Grient, Sanderbanken, De Baai

Wijkmanager Ellis Marcelis

Postbus 10100

4870 GA Etten-Leur

ellis.marcelis@etten-leur.nl

 

  • Wijken De Streek, Buitengebied

Wijkmanager Jan Paantjes

Postbus 10100

4870 GA  ETTEN-LEUR

jan.paantjens@etten-leur.nl

 

  • Wijken Centrum-West, Centrum-Oost, Hooghuis

Wijkmanager Miranda Boere

Postbus 10100

4870 GA Etten-Leur

miranda.boere@etten-leur.nl