Zet ICE in uw mobiel

Met ICE (In Case of Emergency) in uw mobiel zijn verwanten snel op de hoogte. Het Korps Landelijke Politie Diensten heeft een even simpele als waardevolle tip voor alle bezitters van een mobiele telefoon. Programmeer in uw toestel onder de naam ICE het telefoonnummer van de persoon, van wie u wilt dat deze gewaarschuwd wordt als u onverhoopt wat overkomt. De afkorting ICE staat in dit geval voor In Case of Emergency.

Ook in de regio Midden- en West-Brabant worden hulpverleners regelmatig geconfronteerd met een slachtoffer, dat niet aanspreekbaar is. Uiteraard stelt de politie in dergelijke gevallen alles in het werk om zo snel mogelijk een partner of familielid te informeren, maar zij kan daarbij vaak slechts afgaan op adresgegevens van het slachtoffer. En zeker wanneer het slachtoffer alleenstaand is of een werkende partner heeft, kan er soms behoorlijk wat tijd verstrijken voor de verwanten zijn gevonden.

ICE heeft voor iedereen - slachtoffer, verwanten én hulpdiensten - alleen maar voordelen. De gemeente Etten-Leur geeft dan ook graag bekendheid aan dit waardevolle initiatief.