Hulp hoge Energiekosten

Wil je vast kijken hoe je bedrijf ervoor staat? Doe dan de Toekomstcheck.  

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een nieuw instrument voor ondernemers ontwikkeld, dat hen onder meer inzicht geeft in hun liquiditeitspositie voor de komende twaalf maanden. Ook krijgen ze te zien wat er in verschillende scenario’s met hun liquiditeit gebeurt.  Zie www.detoekomstcheck.nl  

RVO 

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. Met behulp van deze tegemoetkoming krijgt u als energie-intensieve mkb’er meer adem om uw bedrijfsmodel toekomstbestendig te maken. 

TEK is nog niet open. Aanvragen kan naar verwachting in het 1e kwartaal van 2023. De precieze datum maken we zo snel mogelijk bekend. U kunt dan met terugwerkende kracht aanvragen voor de periode van 1 november 2022 tot 31 december 2023. 

Voor wie? 

TEK is voor energie-intensieve mkb-ondernemingen, waarvan de energiekosten minimaal 7% van de omzet  bedragen (intensiteitstoets). 

Stichtingen, verenigingen en overige instellingen die voldoen aan de voorwaarden van de regeling, mogen ook aanvragen. 

Ook groepen verbonden ondernemingen kunnen in aanmerking komen, mits zij als groep aan de voorwaarden voldoen.  

OKB 

Sichting Ondernemersklankbord werkt nauw samen met de Gemeente Etten Leur om ondernemers zoveel mogelijk te ondersteunen.  

Kom je niet in aanmerking voor Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB (TEK) of komt de tegemoetkoming te laat? OKB kijkt met je mee. De ervaren adviseurs staan klaar en stellen graag hun expertise ter beschikking. Een adviseur helpt je naar de juiste hulp of financiële ondersteuning. 

Stichting Ondernemersklankbord is een landelijk netwerk met meer dan 300 adviseurs en één van de grootste, onafhankelijke non-profitorganisaties die zich belangeloos voor u inzetten. In de ruim 40 jaar heeft het OKB al meer dan 100.000 ondernemers effectief geholpen met bedrijfsadvies. 

Neem direct contact op via henk.vanooyen@ondernemersklankbord.nl 

 

Steun voor kleine zelfstandigen (bbz) 

Als zelfstandig ondernemer kunt u in (tijdelijke) financiële problemen komen. Soms heeft u dan recht op financiële ondersteuning van het Werkplein Hart van West-Brabant. Ook kunnen zij u helpen om vanuit een bijstandsuitkering een eigen bedrijf te beginnen.