Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie is het aanpassen van onze leefomgeving aan de gevolgen van klimaatverandering. We willen hiermee voorkomen dat we last krijgen van wateroverlast, overstroming, hittestress en droogte. Maatregelen waarmee we ons aanpassen aan klimaatverandering zijn bijvoorbeeld:

  • Het opslaan van regenwater tegen wateroverlast en droogte
  • Het vertraagd afvoeren van water tegen droogte
  • Het vergroenen van de leefomgeving tegen hitte

Voor de gemeente zijn klimaatstresstesten uitgevoerd. Binnen de stresstest is gekeken naar het effect op verschillende sectoren zoals natuur, landbouw, gezondheid en infrastructuur. De effecten en kansen van klimaatverandering zijn vastgelegd in kaarten.

Wil je weten wat de effecten zijn in de omgeving van uw bedrijf? Kijk dan op het klimaatportaal.

Wateroverlast

Na een flinke bui in 2010 is Operatie Water Weg opgestart om wateroverlast in de toekomst te voorkomen. Daarbij is op veel plekken in Etten-Leur de rioolcapaciteit uitgebreid. Ook bedrijventerrein Vosdonk is vanwege de grote hoeveelheid bebouwing en verharding kwetsbaar voor wateroverlast. Naast het vergroten van de riolering, wordt daarom ook gewerkt aan waterberging. Dit helpt bovendien ook tegen droogte, omdat het regenwater op die manier vertraagd kan worden afgevoerd. Ook als ondernemer kunt u bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast. Bijvoorbeeld door water te bergen in infiltratiekratten, een ondergrondse tank, wadi of groen dak.

Hitte

Hitte is een ander aandachtspunt op bedrijventerreinen. Vanwege de grote hoeveelheid bebouwing en verharding vindt er sterke hitte-ontwikkeling plaats. De hitte die op Vosdonk ontstaat, trekt bovendien met de wind mee over de woonwijken van Etten-Leur. Daarom is in onze Omgevingsvisie de ambitie opgenomen om ook bedrijventerreinen meer te gaan vergroenen. Ook als ondernemer kunt u daar aan bijdragen, bijvoorbeeld met tuinen op het eigen perceel, met groene daken of gevelgroen.