Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart

Het Besluit bodemkwaliteit bevat (onder andere) algemene regels hoe met partijen grond omgegaan moet worden.

In de Nota bodembeheer regio Brabant (concept Nota bodembeheer Regio MWB - gemeente Etten-Leur) en de Nota bodembeheer PFAS Noord-Brabant (Nota bodembeheer PFAS N-Brabant - gemeente Etten-Leur), in combinatie met de bijbehorende bodemkwaliteitskaarten (Bodemkwaliteitskaart PFAS N-Brabant - gemeente Etten-Leur, Kaart regionale bodemkwaliteitskaart - gemeente Etten-Leur) staan de specifieke regels voor Etten-Leur beschreven.