Regels plaatsen uitstallingen openbare plaatsen Etten-Leur 2020

Gemeente Etten-Leur wijzigt het beleid voor uitstallingen en losse reclameborden in de openbare ruimte. Daaronder vallen ook de winkelgebieden (centrumgebied, Van Bergenplein en Kerkwerve).