Nadere regels plaatsing uitstallingen op openbare plaatsen gemeente Etten-Leur 2020

Gemeente Etten-Leur wijzigt het beleid voor uitstallingen en losse reclameborden in de openbare ruimte. Daaronder vallen ook de winkelgebieden (centrumgebied, Van Bergenplein en Kerkwerve).

Geen vergunning

In het nieuwe beleid is geen vergunning meer nodig voor het plaatsen van voorwerpen in de openbare ruimte, als voldaan wordt aan de nieuwe afspraken zoals omschreven in de twee PDF-bestanden op deze pagina.

 Waarom wordt het beleid van uitstallingen en losse reclameborden aangepast?

We merken dat er steeds meer (verschillende) uitstallingen worden geplaatst op diverse plekken in het openbaar gebied. Hierdoor komt op sommige plaatsen de veiligheid in gedrang en zijn de wegen niet goed bereikbaar voor de hulpdiensten. Daarnaast veroorzaken ongeordend geplaatste uitstallingen een verrommeling van het straatbeeld.

In het centrumgebied speelt bovendien dat er uitstallingen worden geplaatst op de verholen goot. Deze verholen goot is enerzijds voor de afwatering, maar wordt ook gebruikt door visueel beperkten. Door sommige uitstallingen kunnen zij niet op een veilige manier door het centrumgebied lopen.

Vanaf wanneer gaat het nieuwe beleid in?

Het besluit gaat op maandag 17 februari 2020 in. Daarna geldt een proefperiode, zodat u aan het uitstallingenbeleid kunt wennen en geven we u de tijd om eventuele aanpassingen te doen. Na 3 maanden kijken we of de uitstallingen op de juiste manier zijn geplaatst. Als dit niet het geval is, lopen we bij u binnen om samen te kijken naar een mogelijke oplossing.

Zijn er uitzonderingen?

Voor uitstallingen die niet aan de nadere regels voldoen, kan een zogenaamde objectvergunning worden aangevraagd. In verband met de veiligheid en ongewenste verrommeling van het straatbeeld zal slechts in uitzonderingssituaties ruimte zijn voor het verlenen van zo’n vergunning.