Bedrijventerrein Vosdonk

Afbeelding 1

Algemene informatie

Bedrijventerrein Vosdonk is gelegen aan de westkant van de gemeente Etten-Leur, direct aan de rijksweg A58 (afrit 19). Het bedrijventerrein heeft een bruto oppervlakte van ca 350 hectare. Op het terrein zijn circa 350 bedrijven gevestigd. Op het terrein zijn onder andere de volgende branches vertegenwoordigd: metaalnijverheid, machinefabricage, transport & logistiek, groothandel, bouwnijverheid en distributie. Op het terrein werken ruim 9000 personen uit Etten-Leur en de regio. Gesteld kan dus worden dat het een belangrijke regionale werkgelegenheidsfunctie vervuld. Op het terrein worden diverse herstructureringsprojecten uitgevoerd om het terrein vitaal en in goede staat te houden.

infrastructuur

De inrichting van bedrijventerrein Vosdonk voldoet aan de eisen van deze tijd. De inrichting van de wegen is afgestemd op de functie als ontsluitingswegen van bedrijven en de wegen voldoen aan de uitgangspunten van duurzaam veilige wegen. Enkele wegen zijn voorzien van vrijliggende fietspaden die aansluiten op de fietspadenstructuur in de gemeente. Alle wegen op het bedrijventerrein zijn voorzien van asfaltbestrating. Het bedrijventerrein is ruim opgezet en eveneens voorzien van groenstroken.

Veiligheid

De beveiliging van bedrijventerrein Vosdonk is geregeld via de Stichting Surveillance Vosdonk (SSV), waarin de ingeschreven bedrijven samenwerken om de veiligheid voor goederen en personen te bevorderen. Bij de aankoop van bouwgrond verplicht u zich deel te nemen in de beveiligings- en surveillanceovereenkomst.

Het bedrijventerrein Vosdonk heeft al langere tijd het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen (KVO-B) behaald. Het KVO-B is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties als een middel om een sociaal en fysiek veilige omgeving voor ondernemers te bevorderen en om de kwaliteit van de veiligheid te waarborgen en te continueren. Het behalen van het KVO-B is het resultaat van gezamenlijke inspanningen van de Industriële Kring Etten-Leur, Stichting Surveillance Vosdonk, MKB Nederland, Politie Midden- en West-Brabant, Brandweer en Gemeente Etten-Leur.

Samenwerking Industriele Kring Etten-Leur

In Etten-Leur is Industriele Kring Etten-Leur een belangenorganisatie die zich bezighoudt met de belangen van de lokale ondernemers op de bedrijventerreinen en een gewaardeerd gesprekspartner is voor gemeente Etten-Leur mbt bedrijventerreinenbeleid of economisch beleid in breedste zin. Samen met Industriele Kring Etten-Leur zijn ook al diverse projecten opgezet in het kader van arbeidsmarkt of om een verbinding te leggen tussen het onderwijs en de ondernemers in Etten-Leur. Er kan dan ook gesproken worden over een goede samenwerking met korte lijnen tussen Industriele Kring Etten-Leur en gemeente Etten-Leur.