Bijlage 3a

Bijlage 3a

Informeer ons digitaal over werkzaamheden aan kabels en leidingen


In Etten-Leur is een vergunnings- en meldingsplicht voor het werken aan kabels en leidingen. Zowel de melding als de vergunningaanvraag verloopt via MOORwerkt.

Om schade aan kabels en leidingen te voorkomen moet u bij graafwerkzaamheden altijd een klicmelding doen via www.kadaster.nl/klic. Dit geldt ook voor graafwerkzaamheden op uw eigen terrein.