Bijlage 2

Bijlage 2 Overzicht vergunningen en meldingen

Op grond van de verordening en de overige bepalingen uit het Handboek dienen er op verschillende momenten, op verschillende manieren vergunningen/toestemmingen te worden gevraagd of meldingen te worden verricht. Voor alle duidelijkheid wordt hier een overzicht van alle voorkomende situaties gegeven.Hoofdstuk/onderdeel in handboek

Wat, waar en hoe melden

Termijn

VOORAFGAAND AAN DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

VKLE
artikel 5 lid 1
artikel 9 lid 1

Verzoek om vergunning c.q. instemming voor werkzaamheden als bedoeld in artikel 1, onder u, van de VKLE, niet zijnde werkzaamheden van niet ingrijpende aard als bedoeld onder v van datzelfde artikel.

Melden via: MOOR-platform

Uiterlijk acht weken voor aanvang werkzaamheden

VKLE
artikel 5 lid 3
artikel 9 lid 4

Verkort verzoek om vergunning of instemming voor werkzaamheden van niet ingrijpende aard als bedoeld in artikel 1, onder v, van de VKLE.

Melden via: MOOR-platform

Uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang werkzaamheden

VKLE
artikel 5 lid 4
artikel 10 lid 1

Algemene voorwaarden hoofdstuk 14 onder 1

Melding van spoedeisende werkzaamheden ten gevolge van een calamiteit, belemmering of storing. Telefonisch bij algemeen nummer van gemeente (24 uur per dag).

Melden via: 076-5024000

Onverwijld, voorafgaand aan de werkzaamheden

Coördinatie en afstemming
hoofdstuk 2, onder 4 en 5

Informeren andere netwerkbedrijven over voorgenomen werkzaamheden, teneinde werkzaamheden op elkaar af te kunnen stemmen.

Melden via: MOOR-platform / Schriftelijke wijze

Zodra zekerheid voorgenomen werk bestaat en planning moet worden gemaakt

Algemene voorwaarden hoofdstuk 4, onder 2 hoofdstuk 18, onder 2

Melding van de daadwerkelijke start en oplevering van werkzaamheden.

Melden via: MOOR-platform / K&L@etten-leur.nl

Ten minste 3 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden

VKLE
artikel 13 lid 1

Algemene voorwaarden hoofdstuk 4, onder 5

Informeren van de bewoners en bedrijven in de directe omgeving van het werk. Eventueel ook de hulpdiensten

Melden via: Schriftelijke wijze

Een week voor het begin van het werk

Algemene voorwaarden
hoofdstuk 7 onder 19

Kennisgeving van voorgenomen volledige afsluiting van wegen- en verkeersomleidingen aan gemeente, politie, hulpdiensten en lijndiensten.

Melden via: Schriftelijke wijze

Ten minste één week voor begin van het werk

TIJDENS DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

VKLE
artikel 18 lid 1
artikel 21 lid 1

Algemene voorwaarden hoofdstuk 8 onder 25 hoofdstuk 16 onder 2

Het aantreffen van ondergrondse belemmeringen (obstakels, bodemverontreiniging, archeologisch waardevolle objecten e.a.) aan de opzichter van de gemeente Etten-Leur.

Melden via: 076-5024000 / K&L@etten-leur.nl

Onverwijld

Algemene voorwaarden hoofdstuk 0 onder 8

Melden aan opzichter dat werk niet binnen geplande tijd kan worden afgewerkt.

Melden via: 076-5024000 / K&L@etten-leur.nl

Zodra duidelijk is dat planning niet wordt gehaald.

Algemene voorwaarden
hoofdstuk 2 onder 10

Schriftelijk verzoek (vastgelegd in een wijzigingsrapport) aan de opzichter, inzake geringe wijzigingen in tracé tijdens de uitvoering van het werk.

  • Uitvoering slechts na toestemming van de opzichter.

  • Na uitvoering dient een revisietekening verzonden te worden

Melden via: MOOR-platform / K&L@etten-leur.nl

Verzoek doen voordat wijziging wordt doorgevoerd. Wijziging pas na toestemming.

Tekening overleggen zodra wijziging is doorgevoerd.

Algemene voorwaarden
hoofdstuk 18 onder 3

Melden van het tijdstip van het plaatsen van een handhole.

Melden via: 076-5024000

Zodra het precieze tijdstip van plaatsen bekend is.

Algemene voorwaarden hoofdstuk 19 onder 2

Bij schade melden aan opzichter en mondeling of schriftelijk aan wiens eigendommen schade is toegebracht.

Melden via: 076-5024000 / K&L@etten-leur.nl

Onverwijld

Algemene voorwaarden hoofdstuk 22 onder 1

Melding aan de opzichter van oplevering werkzaamheden.

Melden via: MOOR-platform / K&L@etten-leur.nl

Twee werkdagen voor oplevering

NA DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

VKLE
artikel 5 lid 4
artikel 10 lid 1

Melding van spoedeisende werkzaamheden ten gevolge van een calamiteit, belemmering of storing.

Melden via: MOOR-platform / K&L@etten-leur.nl

Zo spoedig mogelijk na uitvoering

OVERIGE MELDINGEN

VKLE
artikel 11 lid 2

Algemene voorwaarden hoofdstuk 13 onder 2

Schriftelijke melding van blijvend functieverlies van kabels, leidingen of buizen.

Melden via: MOOR-platform / K&L@etten-leur.nl

Onverwijld

Algemene voorwaarden hoofdstuk 13 onder 8

Schriftelijke melding van de aanwezigheid van lege buizen.

Melden via: MOOR-platform / K&L@etten-leur.nl

Onverwijld, dus zodra dit Handboek van kracht is

VKLE
artikel 11 lid 2

Schriftelijke mededeling van de netwerkbeheerder in het geval een kabel of leiding wordt overgedragen aan andere eigenaar of niet langer ten dienste staat van het openbare netwerk in of op openbare gronden. Indien wijziging van exploitant plaatsvindt moeten zowel de oude als de nieuwe exploitant melden.

Melden via: MOOR-platform / K&L@etten-leur.nl / Schriftelijke wijze

Onverwijld


Gegevens toezichthouder: K&L@etten-leur.nl/ 076 502 4000