Aanvraagformulier individuele gehandicaptenparkeerplaats

2

AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS


Ondergetekende:Naam: :………………………………………………………………………..


Voornamen :………………………………………………………………………..


Geboortedatum :………………………………………………………………………..


Adres :………………………………………………………………………..


Postcode + woonplaats :………………………………………………………………………..


Telefoonnummer :………………………………………………………………………..


Kenteken auto :………………………………………………………………………..


Verzoekt om realisering van een gehandicaptenparkeerplaats in de nabijheid van ZIJN/HAAR* woning, met in acht name van de beleidsregels zoals deze aan de achterzijde van of als bijlage bij dit formulier zijn vermeld.


Aanvrager is houder van een gehandicaptenparkeerkaart verstrekt door de


gemeente …………………….., onder nummer …………………….., geldig tot ……………….. .


op kenteken, als bestuurderskaart.


als passagierskaart en maakt WEL/GEEN* gebruik van een aangepast voertuig dan wel een voertuig van een dusdanige omvang, dat niet in een parkeervak van normale afmetingen kan worden geparkeerd.


Aanvrager heeft WEL/GEEN* parkeermogelijkheid op eigen terrein?


Aanvrager wenst WEL/GEEN* aangepast parkeervak?Handtekening aanvrager: Etten-Leur, ……………………..
………………………………Gelieve de volgende documenten bij het aanvraagformulier te voegen:

 • Een kopie van de gehandicaptenparkeerkaart;

 • Kopie van het kentekenbewijs.* A.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is.

BELEIDSREGELS TOEWIJZEN VAN INDIVIDUELE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATSEN


Voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats kunnen in aanmerking komen:


 1. Personen die zelf een voertuig besturen en houder zijn van een bestuurderskaart, zoals bedoeld in artikel 1 van de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart.


Bij de beoordeling van deze aanvragen wordt steeds gekeken naar:

 • de parkeerdruk in de directe omgeving waar de aanvrager (m/v) woonachtig is;

 • het al dan niet hebben van een parkeermogelijkheid op eigen terrein;

 • de verkeersveiligheid;

 • doorstroming van het verkeer.


Deze aanvraag kan schriftelijk worden ingediend.
 1. Personen die houder zijn van een passagierskaart, zoals bedoeld in artikel 1 van de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart, en waarbij voor het vervoer van de gehandicapte gebruik wordt gemaakt van een aangepast voertuig dan wel een voertuig van een dusdanige omvang, dat niet in een parkeervak van normale afmetingen kan worden geparkeerd.


Bij de beoordeling van deze aanvragen wordt steeds gekeken naar:

 • de parkeerdruk in de directe omgeving waar de aanvrager (m/v) woonachtig is;

 • het al dan niet hebben van een parkeermogelijkheid op eigen terrein;

 • de verkeersveiligheid;

 • de doorstroming van het verkeer.


De aanvraag kan schriftelijk worden ingediend.
 1. Personen die houder zijn van een passagierskaart, daarbij permanent rolstoelgebonden zijn en afhankelijk zijn van begeleiding bij het in- en uitstappen van het voertuig.


Bij de beoordeling van deze aanvragen wordt steeds gekeken naar:

 • de parkeerdruk in de directe omgeving waar de aanvrager (m/v) woonachtig is;

 • het al dan niet hebben van een parkeermogelijkheid op eigen terrein;

 • de verkeersveiligheid;

 • de doorstroming van het verkeer.


Tevens gelden de volgende aanvullende voorschriften:

 • De parkeerdruk in de straat waarin aanvrager (m/v) woont is hoog.

 • Er dient sprake te zijn van een dusdanige verkeerssituatie in de straat waarin aanvrager (m/v) woonachtig is, dat de verkeersveiligheid voor de bestuurder van het voertuig, waarmee de houder van de passagierskaart vervoerd wordt, en voor het overige verkeer niet gewaarborgd is alsmede de doorstroming van het verkeer ter plaatse in het geding komt doordat op de rijbaan (dubbel) geparkeerd moet worden.

Deze aanvraag kan uitsluitend worden ingediend op afspraak, aangezien de rolstoelgebondenheid aangetoond dient te worden door een medische verklaring van Argonaut. De kosten hiervoor bedragen € 110,- excl. BTW. Na betaling wordt door Argonaut contact met u opgenomen voor een afspraak.


U kunt voor het indienen van de aanvraag contact opnemen met de afdeling Beheer en Realisatie van de gemeente Etten-Leur.


Het college van burgemeester en wethouders kan in zeer bijzondere gevallen besluiten aan de houder van een gehandicaptenkaart een individuele gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen ten aanzien waarvan het bepaalde onder de bovengenoemde punten niet van toepassing is.


Bij toekenning van de aanvraag bedragen de kosten voor het aanleggen van de individuele gehandicaptenparkeerplaats

€ 215,55 excl BTW. en de leges € 36,05. Dit laatste bedrag wordt ieder jaar geïndexeerd.

2020