Formulier begroting subsidieaanvraag

Verlies & Winstrekening Begroting vorig jaar Realisatie vorig jaar Begroting komend jaar2
Inkomsten


Contributies leden + donateurs ** € - € - € -
Opbrengsten verkoop (bar, bingo etc) ** € - € - € -
Sponsorbijdragen ** € - € - € -
Bijdragen bezoekers ** € - € - € -
Eigen bijdragen (spaargeld, reserves) * € - € - € -
Subsidies andere overheden (Rijk, provincie, andere gemeenten) ** € - € - € -
Financiële baten * € - € - € -
Subsidie gemeente Etten-Leur € - € - € -
Overige inkomsten, apart benoemen: ** € - € - € -

€ - € - € -

€ - € - € -

€ - € - € -
Totaal € - € - € -
Uitgaven


Gas/water/Licht ** € - € - € -
Telefoon en internet** € - € - € -
Overige exploitatiekosten ** € - € - € -
Promotie/ reclame ** € - € - € -
Materialen ** € - € - € -
Algemene kosten (kantoor, bank, KvK etc) ** € - € - € -
Activiteitkosten ** € - € - € -
Financiële lasten * € - € - € -
Overige uitgaven, apart benoemen: ** € - € - € -

€ - € - € -

€ - € - € -

€ - € - € -
Totaal € - € - € -
* Gelieve een kopie van begin- en eindsaldo van bankrekeningen mee te sturen.


** Een detailoverzicht van deze kosten kunt u bijvoegen.