Aansprakelijk stellen van de gemeente

Heeft u schade opgelopen door nalatigheid of onzorgvuldig handelen van de gemeente? Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente onderzoekt of de schade is veroorzaakt door de gemeente. Afhankelijk van de duur van dit onderzoek, streeft de gemeente er naar de schadeclaim binnen 6 weken af te handelen; soms duurt dit iets langer.

Aanvraag

U kunt het aansprakelijk stellen van de gemeente online aan ons doorgeven. Geef  duidelijk aan waarom u de gemeente aansprakelijk acht. U kunt eventueel bewijsmateriaal zoals foto’s, nota’s en getuigenverklaringen toevoegen. Het is ook mogelijk om de voortgang van de aanvraag te volgen. 

Aanvraag indienen met Digid
Aanvraag indienen met eHerkenning
Volg uw aanvraag

Voorwaarden

Om de gemeente aansprakelijk te stellen moet u ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U heeft schade geleden door gemeentelijk handelen of wegens achterstallig onderhoud van de gemeente
  • Er is sprake van nalatigheid van de gemeente. Dit houdt in dat de gemeente aantoonbaar in gebreke is gebleven
  • Er moet schade zijn
  • Er moet verband bestaan tussen de handeling van de gemeente en de schade
Behandeling van uw aansprakelijkstelling

Na ontvangst van uw schadeaangifteformulier onderzoekt de gemeente de situatie en schakelt de gemeente eventueel deskundigen in. U ontvangt een ontvangstbevestiging, waarin staat aangegeven voor welke datum de gemeente uw aansprakelijkstelling behandelt.