Aansprakelijk stellen van de gemeente

aansprakelijk stellen symbool

Heeft u schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden, of door voertuigen van de gemeente? U kunt de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente is aansprakelijk wanneer er sprake is van nalatigheid of onzorgvuldig handelen.

Voorwaarden

Om de gemeente aansprakelijk te stellen moet u ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U heeft schade geleden door gemeentelijk handelen of wegens achterstallig onderhoud van de gemeente.
  • Er is sprake van nalatigheid van de gemeente. Dit houdt in dat de gemeente aantoonbaar in gebreke is gebleven.
  • Er moet schade zijn.
  • Er moet verband bestaan tussen de handeling van de gemeente en de schade.

Aanvraag

formuliersymbool

Wilt u de gemeente aansprakelijk stellen? Dit kan online of via het schriftelijke formulier. Op het formulier geeft u duidelijk aan waarom u de gemeente aansprakelijk acht. Bij het formulier voegt u eventueel bewijsmateriaal zoals foto’s, nota’s en getuigenverklaringen. U kunt het webformulier 'Aansprakelijkheid schade' of het schriftelijke formulier 'Melden schade' aan de rechterzijde van deze pagina downloaden.

Behandeling van uw aansprakelijkstelling

kalendersymbool

Na ontvangst van uw schadeaangifteformulier onderzoekt de gemeente de situatie en schakelt de gemeente eventueel deskundigen in. U ontvangt een ontvangstbevestiging, waarin staat aangegeven voor welke datum de gemeente uw aansprakelijkstelling behandelt.

Maak een afspraak met ons

Wilt u hierover meer informatie, maak dan een afspraak met ons.
Hier leest u alle informatie over het maken van een afspraak met de gemeente Etten-Leur. U kunt hier dan ook gelijk een afspraak vastleggen.

 

 

Zoeken