Aansprakelijk stellen van de gemeente

Heeft u schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden, of door voertuigen van de gemeente? U kunt de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente is aansprakelijk wanneer er sprake is van nalatigheid of onzorgvuldig handelen.

Aanvraag

U kunt het aansprakelijk stellen van de gemeente online aan ons doorgeven. Geef  duidelijk aan waarom u de gemeente aansprakelijk acht. U kunt eventueel bewijsmateriaal zoals foto’s, nota’s en getuigenverklaringen toevoegen. 

Als u een online aanvraag heeft gedaan, dan kunt u de voortgang daarvan volgen via de aanklikbutton ‘Volg uw (aan)vraag’. Na het inloggen met uw DigiD of e-Herkenning, kunt u zien hoever het staat met uw (aan)vraag. Ook kunt u bij het invullen van het online formulier ervoor kiezen om het invullen op een later moment af te ronden. Het aanvraagformulier wordt dan ook ondergebracht bij ‘Volg uw (aan)vraag’ zodat u daar later mee verder kunt.

Aanvraag indienen met Digid

Aanvraag indienen met eHerkenning

Volg uw aanvraag

Voorwaarden

Om de gemeente aansprakelijk te stellen moet u ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U heeft schade geleden door gemeentelijk handelen of wegens achterstallig onderhoud van de gemeente.
  • Er is sprake van nalatigheid van de gemeente. Dit houdt in dat de gemeente aantoonbaar in gebreke is gebleven.
  • Er moet schade zijn.
  • Er moet verband bestaan tussen de handeling van de gemeente en de schade.
Behandeling van uw aansprakelijkstelling

Na ontvangst van uw schadeaangifteformulier onderzoekt de gemeente de situatie en schakelt de gemeente eventueel deskundigen in. U ontvangt een ontvangstbevestiging, waarin staat aangegeven voor welke datum de gemeente uw aansprakelijkstelling behandelt.


Wanneer het voor u niet mogelijk is om de wijziging online door te geven, neem dan contact op met de gemeente. Alle informatie over bereikbaarheid (openingstijden, afspraak en contact) vindt u hier.