Adresonderzoek

formulier

Onderzoek naar uw inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP)

Staat iemand op uw adres ingeschreven, maar woont die persoon er niet (meer)? Of gebruikt iemand ongewenst uw adres als briefadres. Dan kunt u een adresonderzoek aanvragen. De gemeente controleert dan of de gegevens  in de Basisregistratie Personen (BRP) kloppen met de werkelijkheid.  De gemeente kan ook een onderzoek starten. Dat doen we naar aanleiding van een melding, of signalen van andere overheden. Bij twijfel over de juistheid van uw gegevens volgt een onderzoek.

Hoe werkt het?

U kunt zelf op de volgende manieren een adresonderzoek aanvragen:

  • Digitaal: klik op de rode button "Terugmelding basisregistratie" rechts op deze pagina
  • Aan de balie: maak een afspraak via de rode button  rechts van deze pagina

Als de gemeente een melding krijgt over een onjuiste inschrijving dan wordt een adresonderzoek gestart. Dit begint met een check in de Basisregistratie Personen (BRP). Daarna worden er brieven gestuurd. Als het nodig is wordt een huisbezoek afgelegd. Toezichthouders van de BRP leggen de huisbezoeken af. Zij kunnen zich altijd legitimeren. Een huisbezoek duurt ongeveer 20 minuten en er worden vragen gesteld om de situatie duidelijk te krijgen.

Wat zijn de gevolgen van een adresonderzoek?

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de correctie van de BRP registratie nodig is, dan is de gemeente bevoegd en verplicht die registratie te wijzigen, zo nodig zonder instemming van betrokkenen. Dat kan gevolgen hebben voor toeslagen, uitkeringen, zorgverzekering en andere regelingen.

Hoe zorgt u voor een correcte registratie in de BRP?

Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie in de BRP. Als u verhuist moet u dit melden aan de gemeente. Klik op de rode button "Direct uw verhuizing doorgeven "aan de rechterzijde van deze pagina of doe de verhuizing persoonlijk. Maak hiervoor een afspraak via de button. Controleer zelf of u goed staat geregistreerd op mijnoverheid.nl door in te loggen met uw DigiD.

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Voor een goede adrescontrole werkt de gemeente mee met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Via deze samenwerking geven overheidsdiensten zoals SVB, DUO, politie en Belastingdienst hun twijfels over de bewoning van een adres door aan de gemeente. Hieruit kan een huisbezoek volgen. Het doel van het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit is het verbeteren van de gegevens in de Basisregistratie Personen en het voorkomen en terugdringen van adresgerelateerde fraude, zoals met belastingen, uitkeringen en toeslagen.  Meer informatie over de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/adresfraude.

Heeft u nog vragen over het adresonderzoek?
Neem dan contact op met team Publiekszaken via 14076.