Bewijs van in leven zijn / Attestatie de Vita

formulier

De Attestatie de Vita voor gebruik in buitenland, is een vastgesteld internationaal model en wordt uitsluitend afgegeven door de ambtenaar burgerlijke stand van uw woongemeente. Men dient dan persoonlijk langs te komen, deze kan niet worden meegegeven aan derden met een machtiging.

uitroepteken

De Attestatie de vita voor gebruik in Nederland (=Bewijs van in leven zijn) wordt afgegeven door de ambtenaar burgerzaken en kan worden meegegeven aan derden met een machtiging. Het bewijs van in leven zijn wordt in Nederland veelal gevraagd in het kader van de Pensioen- en Spaarfondsenwet.

Machtiging

Uittreksel

Een schriftelijke machtiging is verplicht in de volgende situaties:

  • Personen die samenwonen.
  • Ouders, verzorgers of voogden en andere gezinsleden, bijv. broer, zus voor kinderen vanaf 16 jaar.
  • Anderen (niet gezinsleden) van aanvrager, ongeacht leeftijd van aanvrager.
  • Onder curatele gestelde personen (machtiging van curatoren).

Download het schriftelijke machtigingsformulier aan de rechterzijde van deze pagina.

Kosten

euroteken 
Dit document is kosteloos wanneer u een bewijs overlegt, dat het document nodig is voor pensioendoeleinden. Is een lijfrente-uitkering zelfstandig afgesloten met een verzekeraar (het is dus geen overeenkomst tussen werkgever en werknemer), dan is het Bewijs van in leven zijn niet gratis.

  • Attestatie de Vita voor het buitenland ; € 13,20
  • Attestatie de Vita = bewijs van in leven zijn : €10,85

Aanvragen

contactpersoon

U kunt een Bewijs van in leven zijn of een Attestatie de Vita uitsluitend aanvragen op het stadskantoor. U kunt deze dan direct meenemen. Neemt u hiervoor uw identiteitsbewijs mee. 

Maak een afspraak met ons

In alle gevallen is een bezoek met afspraak sneller en beter dan een bezoek zonder afspraak. Doe uzelf een plezier en kom naar de gemeente op afspraak!
Hier leest u alle informatie over het maken van een afspraak met de gemeente Etten-Leur. U kunt hier dan ook gelijk een afspraak vastleggen.

 

 

Machtigingsformulier schriftelijk

Zoeken