Bewijs van in leven zijn / Attestatie de Vita

formulier
De Attestatie de vita voor gebruik in Nederland (=Bewijs van in leven zijn) wordt afgegeven door de ambtenaar burgerzaken en kan worden meegegeven aan derden met een machtiging. Het bewijs van in leven zijn wordt in Nederland veelal gevraagd in het kader van de Pensioen- en Spaarfondsenwet.

uitroepteken
De Attestatie de Vita voor gebruik in het buitenland, is een vastgesteld internationaal model en wordt uitsluitend afgegeven door de ambtenaar burgerlijke stand van uw woongemeente. Men dient dan persoonlijk langs te komen, dit bewijs kan niet worden meegegeven aan derden met een machtiging.

Machtiging

Uittreksel

Een schriftelijke machtiging is verplicht in de volgende situaties:

  • Personen die samenwonen.
  • Ouders, verzorgers of voogden en andere gezinsleden, bijv. broer, zus voor kinderen vanaf 16 jaar.
  • Anderen (niet gezinsleden) van aanvrager, ongeacht leeftijd van aanvrager.
  • Onder curatele gestelde personen (machtiging van curatoren).

Download het schriftelijke machtigingsformulier aan de rechterzijde van deze pagina.

Kosten

euroteken 
Dit document is kosteloos wanneer u een bewijs overlegt, dat het document nodig is voor pensioendoeleinden. Is een lijfrente-uitkering zelfstandig afgesloten met een verzekeraar (het is dus geen overeenkomst tussen werkgever en werknemer), dan is het Bewijs van in leven zijn niet gratis.

  • Attestatie de Vita = bewijs van in leven zijn : € 11,60
  • Attestatie de Vita voor het buitenland ; € 13,80

Aanvragen

contactpersoon

U kunt een Bewijs van in leven zijn of een Attestatie de Vita uitsluitend aanvragen op het stadskantoor met een afspraak. U kunt deze dan direct meenemen. Neemt u hiervoor uw identiteitsbewijs mee.