Buitenlandse documenten registreren

apenstaartje

Op Afspraak

Het registreren van buitenlandse documenten gebeurt altijd op afspraak. Wanneer deze documenten zijn beoordeeld en geregistreerd kunt u een afspraak maken om de originele documenten weer op te halen. Klik op de rode button rechts voor het Direct maken van uw afspraak om originele buitenlandse documenten in te leveren of weer op te halen.

Een levensgebeurtenis die in het buitenland heeft plaatsgevonden zoals geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding, erkenning, adoptie of naamswijziging moet in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen worden. Om deze te kunnen beoordelen en registreren dient U de originele documenten (brondocumenten) in te leveren in bij de gemeente waar u woont, Etten-Leur. U krijgt hiervan een ontvangstbevestiging. 

Als u in het buitenland bent getrouwd, dan moet u in een aantal gevallen bij het registreren van uw huwelijk een volledig ingevulde en ondertekende verklaring ex artikel 2.9 lid 1 Wet BRP ondertekenen. Dit gebeurt bij de afspraak. Het gaat hierbij om de volgende situaties:

 • u of uw partner heeft niet de Nederlandse nationaliteit
 • u of uw partner heeft geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
 • u of uw partner is geen EU-onderdaan

Een verklaring ex artikel 2.9 lid 1 Wet BRP is niet nodig wanneer het huwelijk langer dan 10 jaar geleden is gesloten of inmiddels is beëindigd.

Wat u moet weten

Een brondocument is:

 • het originele buitenlandse document
 • opgesteld in het land waar de levensgebeurtenis plaatsvond
 • opgesteld door een bevoegde instantie

Is het brondocument niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits dan laat u in Nederland een vertaling maken door een beëdigd vertaler. Afhankelijk van het land waar het brondocument is opgemaakt moet het brondocument aan de legalisatievoorschriften voldoen. Op de website van de Rijksoverheid ziet u per land welke voorschriften dat zijn.

Registratie duurt meestal 4 weken. Als nader onderzoek nodig is duurt het langer.

Meenemen

 • uw geldig identiteitsbewijs
 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van uw partner
 • het originele buitenlandse brondocument met eventueel de benodigde legalisatiestempels
 • indien nodig, een volledig ingevulde en ondertekende Verklaring ex artikel 2.9 lid 1 Wet BRP
 • indien nodig, een beëdigde vertaling van het brondocument in het Nederlands, Duits, Engels of Frans

Kosten

Registratie van uw brondocument in de basisregistratie personen (BRP) is gratis. Extra onderzoek of aanvullende documenten kunnen extra kosten met zich meebrengen. U ontvangt daar eerst bericht over.