Correctie persoonsgegevens

Zorg dat u op de juiste manier staat ingeschreven bij de basisregistratie personen (BRP). Als u merkt dat dit niet zo is, geef correcties dan direct aan ons door. U moet zowel de verkeerde gegevens als de juiste gegevens kunnen bewijzen. Gaat de gemeente akkoord, dan worden de gegevens ingevoerd.

We adviseren om van tevoren telefonisch contact met ons op te nemen. Door de wijzigingen moet u namelijk misschien uw geboorte- of huwelijksregister wijzigen of opnieuw uw paspoort of identiteitskaart aanvragen.

Let op: Het corrigeren van persoonsgegevens gebeurt altijd op afspraak. U kunt hiervoor bellen naar 14076.

Voorwaarden

Als uw gegevens in de BRP niet kloppen, dan moet u dit kunnen bewijzen. U moet ook kunnen aantonen wat de juiste gegevens zijn. 

Aanpak

Zo geeft u een wijziging van foute gegevens in de basisregistratie personen (BRP) door:

  • Kom persoonlijk naar de gemeente waar u staat ingeschreven.
  • U neemt mee:
    • uw geldige identiteitsbewijs
    • een bewijs van de foute gegevens, zoals een brief waarop uw naam fout staat
    • een bewijs van de juiste gegevens, zoals een bewijs van echtscheiding of geboorteakte

Zijn de bewijsstukken niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits? Dan moet een beëdigd vertaler ze vertalen. Documenten moeten soms gelegaliseerd worden of een apostille hebben. Meer hierover leest u op Rijksoverheid.nl.

Termijn

De gemeente beslist binnen 4 weken over het aanpassen van de gegevens. Gaat het om gegevens over uw burgerlijke staat of nationaliteit? Dan kan de gemeente de termijn met 8 weken verlengen. 

Bezwaar en Beroep

U ontvangt schriftelijk ons besluit over uw aanvraag. Als de gemeente uw wijzigingen niet doorvoert, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.