Duurzaamheidslening aanvragen voor maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties in Etten-Leur (stichtingen en (sport)verenigingen met een maatschappelijk doel), kunnen bij de gemeente onder voorwaarden een duurzaamheidslening aanvragen voor het bekostigen van verschillende duurzaamheidsmaatregelen:
a)    Warmtepomp, uitsluitend water-water of lucht-water varianten;
b)    Warmtepompboiler; 
c)    Direct gasgestookte condenserende boiler, waarbij het rendement ten minste 100% op de 
               onderwaarde bedraagt;
d)    Direct gasgestookt condenserend warmwaterdoorstroomtoestel, waarbij het rendement ten 
               minste 100% op de onderwaarde bedraagt;
e)    HR 107 ketel, of beter;
f)    Pelletkachel, met een minimaal rendement van 85%;
g)    Warmteterugwinning uit ventilatie, bestaande uit een warmtewisselaar en eventueel een 
               luchtbehandelingskast en luchtkanalen;
h)    Voor sportverenigingen: warmteterugwinning uit douchewater, bestaande uit een 
warmtewisselaar die is aangesloten op de douchewaterafvoer of douchebak met 
geïntegreerde douchewaterwarmtewisselaar;
i)    Zonneboiler voor tapwater; bestaande uit een zonnecollector en eventueel een voorraadvat.
j)    Zonnecollector voor het verwarmen van ruimtes; bestaande uit een zonnecollector en 
eventueel een voorraadvat;
k)    Zonnepanelen, inclusief omvormer en eventueel aanpassing van de meterkast;
l)    Dakisolatie, inclusief groene daken, met een RC isolatiewaarde van minimaal 3,5 m2 K/W;
m)    Vloerisolatie, met een RC isolatiewaarde van minimaal 3,5 m2 K/W; 
n)    Gevelisolatie, met een RC isolatiewaarde van minimaal 3,5m2 K/W; 
o)    Spouwmuurisolatie, met een RC isolatiewaarde van minimaal 1,6 m2 K/W; 
p)    HR++ dubbel glas of triple glas, inclusief vervanging van de kozijnen;
q)    Energiezuinige binnen- of buitenverlichting, met uitzondering van veldverlichting en 
reclameverlichting, in de vorm van LED armaturen of T5 armaturen, eventueel met 
schakelmateriaal;
r)    Voor sportverenigingen: energiezuinige veldverlichting in de vorm van LED armaturen, met 
een lichtstroom van ten minste 90 lm/W, met een voorziening voor dynamische 
lichtschakeling (per armatuur of mast te schakelen en een regelbare lichtopbrengst), 
eventueel inclusief mast en schakelmateriaal.

Via het digitale formulier aan de rechterzijde van deze pagina kunt u een leningaanvraag indienen. 

Wanneer komt u voor de lening in aanmerking?
•    U voldoet aan de voorwaarden die vermeld zijn in de Verordening
•    Het plafond van het leningbudget moet nog niet bereikt zijn.

Wat moet u doen om een lening te kunnen krijgen?
•    Het aanvraagformulier moet volledig en naar waarheid ingevuld zijn.
•    Alle benodigde bijlagen dienen bijgevoegd te zijn.

Verplichte bijlagen: 

  • De statuten van de organisatie
  • Indien van toepassing: uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan drie maanden)
  • Een offerte of koopovereenkomst voor de aangevraagde maatregel
    (let op: het wordt aangeraden om slechts te tekenen ‘onder voorbehoud’ van lening- en/of subsidieverstrekking, met vermelding hiervan op de offerte of overeenkomst)
  • Een afschrift van overige ontvangen of aangevraagde subsidies en leningen die (mede) verband houden met de duurzaamheidsmaatregelen
  • Voor verenigingen: een goedgekeurd verslag van de ledenvergadering (niet ouder dan één jaar op moment van de indiening van de aanvraag), waarin het besluit is genomen over de voorgenomen investering voor de duurzaamheidsmaatregel(en)
  • De begroting van het betreffende jaar, de omvang van eventuele reserves en de jaarstukken van het voorgaande jaar
  • Een financieel meerjarenplan waarin de aflossing van de nieuw aangevraagde lening is opgenomen

Wanneer kunt u een lening aanvragen?
•    U kunt tot en met 30 november 2019 een leningaanvraag indienen. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

De tekst van de Verordening staat op deze website.