Begraafplaatsen

De overledene dient uiterlijk de zesde werkdag na overlijden, begraven of gecremeerd te worden. In Etten-leur zijn 3 gemeentelijke begraafplaatsen:

  • Algemene begraafplaats Zundertseweg
  • Begraafplaats Stationsstraat
  • Begraafplaats Roosendaalseweg (Binnentuin)

Op de begraafplaats in de Stationsstraat en de begraafplaats aan de Roosendaalseweg, vinden geen begrafenissen meer plaats. Dit zijn gedenkparken geworden. In Etten-Leur is geen crematorium gevestigd. Roosendaal of Breda zijn het dichtst in de buurt. 

Openingstijden begraafplaatsen

Stationsstraat
Geen sluitingstijd.

Roosendaalseweg (Binnentuin) en begraafplaats Zundertseweg

  • Tijdens de wintertijd van 08.00 uur tot 18.00 uur
  • Tijdens de zomertijd van 08.00 uur tot 21.00 uur

Wilt u buiten deze openingstijden toegang tot de begraafplaats, dan kunt u in het stadskantoor hiervoor een sleutel afhalen. Hier zijn kosten/borg aan verbonden. 

Begraafplaats Zundertseweg

Over de begraafplaats aan de Zundertseweg is een brochure beschikbaar: Brochure Zundertseweg. Ook is er een overzicht van de mogelijkheden en de tarieven voor deze begraafplaats.

Informatie voor uitvaartverzorgers

Uitvaartverzorgers met een account voor de webagenda kunnen zelf een datum en tijdstip vastleggen voor een begrafenis. Klik hier voor de webagenda

Nabestaanden van graven op de gedenkparken Binnentuin en Stationstraat

Wilt u zich opgeven als contactpersoon, dan kunt u dit doen door het formulier in te vullen. Hierop staat aangegeven hoe u dit formulier kunt retourneren. 
Opgeven als contactpersoon

Grafrechten

De nota van de grafrechten wordt toegestuurd door de Belastingsamenwering West-Brabant (BWB). De grafrechten dienen betaald te worden in twee gelijke termijnen, waarbij de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld, en de tweede termijn twee maanden na de eerste vervaldatum. Kijkt u voor een overzicht van de grafrechten en overige kosten op het tarievenoverzicht 2021 Begraafplaatsen van de Gemeente Etten-Leur.

Bekendmaking voornemen tot ruiming

Ruiming graven begraafplaats Zundertseweg 2019 Dit is een lijst met graven waarvan is aangegeven dat de huurtermijn niet verlengd hoeft te worden. In het geval dat er geen nabestaanden gevonden zijn, is de voorgenomen ruiming gedurende één jaar lang aangekondigd op de graven zelf en op een collectieve lijst bij de ingang van de begraafplaats. Komt hierop geen reactie, dan zal de gemeente de ruimingen uitvoeren, 4 weken nadat dit voornemen tot ruiming in de Etten-Leurse Bode is geplaatst. 

Goed om te weten

Voor meer plaatselijke informatie over het begraven in de gemeente Etten-Leur kijkt u op de Beheersverordening Begraafplaatsen Gemeente Etten-Leur

Voor nadere regels omtrent de grafbedekkingen kunt u het document 'Nadere regels begraafplaatsen 2018' bekijken.