Aanschrijfnaam (naamgebruik)

Scroll naar

formulier
Als u na het huwelijk / geregistreerd partnerschap of beëindiging hiervan uw aanschrijfnaam (naamgebruik) wilt aanpassen, dan kunt u dit direct, veilig en betrouwbaar (DigiD) aan de gemeente doorgeven. Klik aan de rechterzijde.

Achtergrondinformatie
Met de aanschrijfnaam geeft u aan welke naam de overheid moet gebruiken als zij u aanschrijft. De gemeente geeft de gekozen aanschrijfnaam door aan andere overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank. Voor alle duidelijkheid: uw achternaam verandert niet. Op officiële documenten als paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs staat altijd de eigen achternaam. Wilt u dat andere instanties, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen, een andere naam gebruiken, dan moet u hen zelf informeren.

U kunt de volgende keuze maken:

  • Alleen uw eigen naam;
  • Alleen de naam van uw partner;
  • De naam van uw partner, gevolgd door uw eigen naam;
  • Uw eigen naam, gevolgd door de naam van uw partner.

     

Aanvraag

formuliersymbool
U kunt de wijziging van uw aanschrijfnaam digitaal aan ons doorgeven. Wanneer het voor u niet mogelijk is om de wijziging digitaal door te geven, neem dan contact op met de gemeente. Alle informatie over bereikbaarheid (openingstijden, afspraak en contact) vindt u hier.