Afval

Op de website www.mijnafvalwijzer.nl en via de Afvalwijzerapp vindt u alle informatie over de afvalinzameling, containers, milieustraat en de milieupas.