Evenement organiseren

Als u een evenement wilt organiseren, kunt u contact opnemen met het evenementenloket. Dit loket is bereikbaar via apv@etten-leur.nl of door te bellen naar 14 076.

Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, dan is melden genoeg. Deze voorwaarden staan vermeld op het webformulier 'Evenementen melding'. Als u niet aan de voorwaarden van de melding voldoet, dan moet u een evenementenvergunning aanvragen.

Melding

Wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan, kunt u gebruik maken van het meldingsformulier.

Melding kleine evenementen (met DigD)
Melding kleine evenementen (met eHerkennng)

Vergunning

Een vergunning kan online aangevraagd worden. De behandeltermijn is 8 weken.
Aanvraag evenementenvergunning (met DigiD)
Aanvraag evenementenvergunning (met eHerkenning)

Bij een vergunning kan gekozen worden om een eenmalige vergunning of een vergunning voor 3 jaar aan te vragen.
Een meerjarenvergunning kan verkregen worden:

 • als het evenement een keer eerder in dezelfde vorm (qua opzet, aard/karakter, duur, omvang, locatie, aantal bezoekers, doelgroep, muzieksoort) in Etten-Leur heeft plaatsgevonden en;
 • als het wordt georganiseerd door dezelfde organisatie en;
 • als de gestelde voorschriften zijn nageleefd en uit de evaluatie (in de evenementencommissie) is gebleken dat het evenement in zijn geheel goed en positief is verlopen.

Voor elke editie kijkt de organisatie kritisch naar de meerjarenvergunning(en) / ontheffingen en zorgt ervoor dat aan de gestelde voorschriften wordt voldaan. Als er geen wijzigingen zijn, kunt u dit doorgeven via: het webformulier 'verklaring meerjarenvergunning evenementen'. Zijn er wel wijzigingen, dan gebruikt u het  aanvraagformulier 'evenementenvergunning' voor het onderdeel dat wijzigt.

Verklaring meerjarenvergunning evenementen (met DigiD)
Verklaring meerjarenvergunning evenementen (met eHerkenning)

Evenementen in bestaande bouwwerken

Bestaande bouwwerken kunnen in het kader van het vaste gebruik meldings- of vergunningsplichtig zijn. Als er geen meldings- of vergunningsplicht geldt, of wanneer de voorgenomen activiteiten niet zijn meegenomen in de gebruiksmelding of gebruiksvergunning, moet de activiteit afzonderlijk worden getoetst door de brandweer. Hiervoor moet een melding ingediend of een vergunning aangevraagd worden via www.omgevingsloket.nl.

Tappunten

Als u bij een evenement een tappunt wilt plaatsen, vraagt u daarvoor een ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet aan.

Aanvragen Drank en horecaontheffing (met DigiD)
Aanvragen Drank- en Horecaontheffing (met eHerkenning)

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag worden kosten in rekening gebracht. Hiervoor gelden de volgende tarieven:

Evenementenvergunning

Klein

 • Evenementenvergunning voor 1 editie: € 122,25
 • Evenementenvergunning voor 3 jaar: € 135,85
 • Ondergeschikte wijziging evenementenvergunning: € 33,95

Groot

 • Evenementenvergunning voor 1 editie: € 186,05
 • Evenementenvergunning voor 3 jaar: € 206,70
 • Ondergeschikte wijziging evenementenvergunning: € 51,70

Circus/kermis/stuntshow

 • Evenementenvergunning voor 1 editie: € 186,05
 • Evenementenvergunning voor 3 jaar: € 206,70
 • Ondergeschikte wijziging evenementenvergunning: € 51,70

Markt

Een markt, die qua omvang, effecten voor de omgeving en de risico’s die het evenement met zich mee kan brengen gelijkgesteld kan worden met een vergunningsplichtig klein evenement:

 • Evenementenvergunning voor 1 editie: € 122,25
 • Evenementenvergunning voor 3 jaar: € 135,85
 • Ondergeschikte wijziging evenementenvergunning: € 33,95

Een markt, die qua omvang, effecten voor de omgeving en de risico’s die het evenement met zich mee kan brengen gelijkgesteld kan worden met een vergunningsplichtig groot evenement:

 • Evenementenvergunning voor 1 editie: € 186,05
 • Evenementenvergunning voor 3 jaar: € 206,70
 • Ondergeschikte wijziging evenementenvergunning: € 51,70

Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet

In behandeling nemen van een aanvraag voor een:

 • Ontheffing voor 1 editie: € 60,60
 • Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet voor 3 jaar: € 67,35
 • Ondergeschikte wijziging ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet: € 16,85