Horeca- en Slijterijvergunning

Horecabedrijven (waaronder paracommerciële accommodaties zoals sportkantines, buurt- en dorpshuizen) en slijterijen hebben een drank- en horecavergunning nodig om alcoholische dranken te mogen verkopen. Bij horecabedrijven moet de drank ter plaatse worden genuttigd. Een slijterij mag alleen drank verkopen voor gebruik elders dan ter plaatse.

Aanvragen vergunning

Voordat u een aanvraag kunt indienen, wordt u verzocht om contact op te nemen met de gemeente via het online formulier "intakegesprek Horeca". Aan de hand van de gevraagde informatie wordt bekeken of uw plannen passen in het geldende bestemmingsplan en welke vergunningen er precies nodig zijn. 

Formulier intakegesprek Horeca met DigID
Formulier intakegesprek Horeca met eHerkenning

Wijzigen vergunning

Voordat u een wijziging kunt indienen, wordt u verzocht om contact op te nemen met de gemeente via het online formulier "Horeca wijziging inrichting". Aan de hand van de gevraagde informatie wordt bekeken of uw plannen passen in het geldende bestemmingsplan en welke vergunningen er precies nodig zijn. Voor het wijzigen van de leidinggevende kunt u gebruik maken van het digitale formulier "Horeca wijziging leidinggevende".

Formulier Horeca wijziging inrichting met DigiD
Formulier Horeca wijziging inrichting met eHerkenning
Formulier Wijziging leidinggevende met DigiD
Formulier Wijziging leidinggevende met eHerkenning

Horeca-exploitatievergunning

Om een horecabedrijf te kunnen exploiteren heeft u een exploitatievergunning van de gemeente nodig. Deze vergunningsplicht geldt voor ieder horecabedrijf. Ook wanneer u geen alcoholhoudende drank serveert, moet u een exploitatievergunning aanvragen. Het aanvragen van een horeca-exploitatievergunning doet u via: Formulier Aanvraag horeca-exploitatievergunning

Drank- en Horecavergunning

Voor commerciële horecabedrijven en slijterijen gebruikt u het aanvraagformulier ‘Aanvraag drank- en horecavergunning Model A’. Daarnaast vult elke leidinggevende het formulier ‘Drank- en Horecawet bijlage Model A’ in.

Formulier Aanvraag drank- en horecavergunning Model A
Formulier Drank- en Horecawet bijlage Model A

Voor paracommerciële accommodaties, zoals sportkantines, buurt- en dorpshuizen, gebruikt u het aanvraagformulier ‘Aanvraag drank- en horecavergunning Paracommercie Model B’. Daarnaast vult elke leidinggevende het formulier ‘Drank- en Horecawet Bijlage Model B’ in.

Formulier Aanvraag drank- en horecavergunning Paracommercie Model B
Formulier Drank- en Horecawet bijlage Model B

De eisen waaraan de inrichting van een Horecabedrijf of Slijterij moet voldoen, kunt u terugvinden in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet.

Bibob-onderzoek

Bij elke aanvraag om een horeca-exploitatievergunning en/of een drank- en horecavergunning wordt een Bibob-onderzoek uitgevoerd. In verband hiermee moeten ook de volgende formulieren ingevuld worden, voorzien van de daarin gevraagde bijlagen:

Voor natuurlijke personen (eenmanszaak, VOF, CV):

Formulier ‘Model 1 Bibob namens natuurlijk persoon
Formulier ‘Model 2 voor elke vennoot in VOF of CV’   wordt door elke vennoot ingevuld.

Voor rechtspersonen (BV, NV, stichting, coöperatieve vereniging, rechtspersoon naar buitenlands recht):

Formulier Model 3 Gemachtigd namens rechtspersoon
Formulier Model 4 Voor elke bestuurder, vennoot  wordt door elke bestuurder, vennoot ingevuld.

Overige toestemmingen

Aan de hand van de aard van de exploitatie kan het zijn dat er ook toestemmingen vereist zijn, zoals:

 • Een toestemming in het kader van het bestemmingsplan
 • Een omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld bouw-, sloop- en/of milieuactiviteiten.
 • Een omgevingsvergunning voor het gebruik of een gebruiksmelding.
Kosten
 • In behandeling nemen van een aanvraag Drank- en Horecavergunning kost € 561,10
 • In behandeling nemen van een aanvraag Drank- en Horecavergunning, wanneer gelijktijdig een aanvraag om een Horeca- exploitatievergunning wordt ingediend kost € 188,85
 • In behandeling nemen van een aanvraag wijziging Drank- en Horecavergunning wanneer het gaat om:
  • het toevoegen/wijzigen/verwijderen van leidinggevenden op de vergunning, per leidinggevende kost € 41,55
  • het wijzigen van de inrichting kost € 41,55
 • In behandeling nemen van een aanvraag horeca-exploitatievergunning kost € 372,25
 • In behandeling nemen van een aanvraag wijziging horeca-exploitatievergunning, wanneer het gaat om:
  • het toevoegen/wijzigen/verwijderen van leidinggevenden op de vergunning, per leidinggevende kost € 41,55
  • het wijzigen van de inrichting kost € 41,55