Huwelijk en Geregistreerd Partnerschap

Voor alle informatie over en het reserveren van een huwelijk/geregistreerd partnerschap kijkt u op ons Trouwportaal. 

Trouwportaal  

Afschrift/uittreksel uit het huwelijksregister

Een afschrift of uittreksel uit het huwelijksregister kunt u online aanvragen. U heeft hiervoor uw Digid nodig.

uittreksel burgerlijke stand