Inzage omgevingsvergunningen en bouwtekeningen

websitesymbool

De gemeente publiceert  alle aanvragen en verleende omgevingsvergunningen in het digitale gemeenteblad van Etten-leur op overheid.nl

Inzage aangevraagde omgevingsvergunning

Een lopende aanvraag omgevingsvergunning kan niet worden ingezien. U kunt deze pas inzien op het moment dat de vergunning is verleend. De reden hiervoor is dat een aanvraag nog tussentijds kan wijzigen.

Inzage verleende omgevingsvergunning

Als u een verleende vergunning wilt inzien, die minder dan zes weken geleden is verleend, kunt u hiervoor een afspraak maken. U stuurt hiervoor een email naar info@etten-leur.nl. Vermeld hierbij om welke vergunning het gaat. Wij nemen dan contact met u op voor het maken van een afspraak.

Bouwtekening/bouwdossier inzien

Wilt u een bouwtekening opvragen, of een bouwdossier inzien? Dit verzoek dient u in via het webformulier aan de rechterzijde van deze pagina.

euroteken

Het opvragen kost € 18,20. Daarnaast worden er kosten in rekening gebracht als u afdrukken van deze gegevens wilt. 

Let op het auteursrecht als u bij ons een tekening opvraagt
Auteursrecht wordt met een Engelse term ook wel 'copyright' genoemd. Het auteursrecht biedt iedereen die een werk creëert auteursrechtelijke bescherming. Dit betekent dat de maker van zo'n werk, ook wel auteur genoemd, als enige mag beslissen over de exploitatie van de werken die hij heeft gecreëerd. Daarnaast worden deze werken wettelijk beschermd tegen misbruik door anderen.

Als u een tekening of document bij ons opvraagt, geldt dat er op de verstrekte tekeningen, gegevens en/of bescheiden copyright berust. U dient er dan van bewust te zijn, dat het niet is toegestaan om deze te verveelvoudigen, kopiëren, te wijzigen, te verspreiden aan derden of op een andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren, zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende.