Inzage persoonsgegevens / geheimhouding

formulier

Inzage persoonsgegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens van uzelf, zoals deze staan vermeld in de basisregistratie personen (BRP), in te zien. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid 

Geheimhouding persoonsgegevens

U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen. Deze beperking geldt voor uw persoonsgegevens in de  basisadministratie personen (BRP). Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid 
U kunt een wijziging in de geheimhouding van uw persoonsgegevens hier digitaal doorgeven aan de gemeente.

Zoeken