Inzien omgevingsvergunningen en bouwtekeningen

De gemeente publiceert  alle aanvragen en verleende omgevingsvergunningen in het digitale gemeenteblad van Etten-leur op overheid.nl

Inzien aangevraagde omgevingsvergunning

U kunt  een aangevraagde vergunning pas inzien als de vergunning is verleend. De reden hiervoor is dat een aanvraag nog tussentijds kan wijzigen.

Inzien verleende omgevingsvergunning

Als u een verleende vergunning wilt inzien, die minder dan zes weken geleden is verleend, kunt u hiervoor een afspraak maken. U stuurt hiervoor een email naar info@etten-leur.nl. Vermeld hierbij om welke vergunning het gaat. Wij nemen dan contact met u op voor het maken van een afspraak.

Bouwtekening/bouwdossier inzien

Wilt u een bouwtekening opvragen, of een bouwdossier inzien?
Bouwtekeningen/bouwdossiers tot en met het bouwjaar 1999 vraagt u gratis aan bij het West- Brabants archief (WBA) via studiezaal@westbrabantsarchief.nl 
Weet u niet om welk bouwjaar het gaat, doe dan eerst een aanvraag via het WBA. Als het WBA u niet kan helpen, dan zullen ze u dat laten weten. Doe dan alsnog een online aanvraag.
Bouwtekeningen/bouwdossiers vanaf bouwjaar 2000 kunt u online aanvragenaanvragen met Digid aanvragen met eHerkenning

Het opvragen kost € 18,70. Daarnaast worden er kosten in rekening gebracht als u afdrukken van deze gegevens wilt.