Leerlingenvervoer

De regeling Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet naar een school in de buurt kunnen. Het is een vergoeding van de vervoerskosten. Het kan zijn dat een eigen bijdrage wordt gevraagd. Dit is afhankelijk van het gezinsinkomen. 

Voor welke scholen geldt het leerlingenvervoer

Het leerlingenvervoer geldt alleen voor de volgende soorten scholen:

  • scholen voor voortgezet speciaal onderwijs;
  • scholen voor speciaal basisonderwijs;
  • scholen voor basisonderwijs met een godsdienstige of levensbeschouwelijke richting die niet in Etten-Leur aanwezig zijn;
  • scholen voor voortgezet onderwijs, voor zover uw kind een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap heeft waardoor het niet zelf met het openbaar vervoer naar school kan;
  • Internationale schakelklas (ISK).

De regeling geldt niet voor een bepaalde onderwijskundige richting zoals Jenaplan, Montessori, Leonardoschool en Dalton. Ook niet als u dit schooladvies voor uw kind heeft gekregen.

Zie: Ondersteuningsplan samenwerkingsverband 30-03 primair onderwijs

Aanmelden en wijzigen

Een vergoeding vraag je online aan. Per schooljaar doet u dat voor 1 juni. De gemeente toetst  het verzoek aan de regeling Leerlingenvervoer. Binnen acht weken ontvangt u een brief waarin staat of u een vervoersvergoeding krijgt.  
Leerlingenvervoer aanvraag met DigiD
Leerlingenvervoer aanvraag met eHerkenning

Wilt u iets wijzigen of de aanvraag volgen? Kijk dan bij de volgende formulieren. 
Leerlingenvervoer wijzigen met DigiD
Leerlingenvevoer wijzigen met eHerkenning
Volg uw aanvraag

Declaratie leerlingenvervoer 

Als u vervoerskosten voor het leerlingenvervoer heeft voorgeschoten, dan krijgt u die terug. U stuurt daarvoor het declaratieformuliernaar ons op.

OV-chipkaart

Het gemak van reizen met het Openbaar Vervoer (OV). Wij vinden het belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk mobiel blijft. Het OV is een mogelijkheid om de mobiliteit te stimuleren en te vergroten. Voor meer informatie over het aanvragen van een OV-chipkaart, klikt u op de volgende link: ov-chipkaart.nl.