Leerlingenvervoer

De regeling voor het leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die om een of andere reden niet een school om de hoek kunnen bezoeken. Niet alle leerlingen komen in aanmerking voor een vergoeding van de vervoerskosten. In sommige gevallen moet u rekening te houden met een eigen bijdrage, die afhankelijk is van uw gezinsinkomen. 

Voor welke scholen geldt het leerlingenvervoer

Het leerlingenvervoer geldt alleen voor de volgende soorten scholen:

  • scholen voor voortgezet speciaal onderwijs;
  • scholen voor speciaal basisonderwijs;
  • scholen voor basisonderwijs met een godsdienstige of levensbeschouwelijke richting die niet in Etten-Leur aanwezig zijn;
  • scholen voor voortgezet onderwijs, voor zover uw kind een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap heeft waardoor het niet zelf met het openbaar vervoer naar school kan;
  • Internationale schakelklas (ISK).

De regeling geldt niet voor een bepaalde onderwijskundige richting zoals Jenaplan, Montessori, Leonardoschool en Dalton. Ook niet als u dit schooladvies voor uw kind heeft gekregen.

Zie: Ondersteuningsplan samenwerkingsverband 30-03 primair onderwijs

Aanmelden en wijzigen

Bij de gemeente kunt u een online verzoek indienen om een vergoeding van de kosten te krijgen. Per schooljaar moet u dat voor 1 juni doen. De gemeente zal het verzoek toetsen aan de regeling leerlingenvervoer. Binnen acht weken ontvangt u een brief waarin staat of u recht heeft op een vervoersvergoeding en welke vorm van vervoerskosten u vergoed krijgt.  
Leerlingenvervoer aanvraag met DigiD
Leerlingenvervoer aanvraag met eHerkenning

Wilt u iets wijzigen of de aanvraag volgen? Kijk dan bij de volgende formulieren. 
Leerlingenvervoer wijzigen met DigiD
Leerlingenvevoer wijzigen met eHerkenning
Volg uw aanvraag

Declaratie leerlingenvervoer 

Als u vervoerskosten voor het leerlingenvervoer heeft voorgeschoten, dan kunt u die terugkrijgen. U stuurt daarvoor het declaratieformuliernaar ons op.

OV-chipkaart

Het gemak van reizen met het Openbaar Vervoer (OV). Wij vinden het belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk mobiel blijft. Het OV is een mogelijkheid om de mobiliteit te stimuleren en te vergroten. Voor meer informatie over het aanvragen van een OV-chipkaart, kunt u klikken op de volgende link: ov-chipkaart.nl.