Legalisatie handtekening

Een legalisatie van een handtekening houdt in dat de burgemeester verklaart dat een handtekening op een bepaald document 'echt' is. De gemeente neemt dus geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van het document. De inhoud van het (door aanvrager opgestelde) document is dus niet belangrijk en kan dus ook in een vreemde taal geschreven zijn. Een voorbeeld is een uitnodiging tot verblijf.

Persoonlijk aanwezig zijn
  • De te legaliseren handtekening moet ten overstaan van de behandelende ambtenaar worden gezet. 
  • Voor legalisatie van uw handtekening, moet u persoonlijk langs komen met uw identiteitsbewijs. Dit moet op afspraak. Maak een afspraak
Meenemen
  • Legitimatiebewijs 
  • Het te ondertekenen document (plaats de handtekening pas wanneer u bij de ambtenaar aan de balie bent!)
Kosten

Legaliseren van een handtekening kost € 11,90