Loterijvergunning

Voor het organiseren van een loterij is een loterijvergunning nodig. De opbrengst van de loterij mag niet in strijd met het algemeen belang worden besteed. Als het prijzengeld hoger is dan € 4500,- moet u een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Aanvraag vergunning
Kosten

In behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning kost € 36,95.

Afhandeltermijn vergunning

Wij streven er naar dat u binnen vijf werkdagen de loterijvergunning heeft. Uw aanvraag is maximaal binnen 8 weken afgehandeld.

Volg uw aanvraag

Als u een aanvraag heeft gedaan via het online formulier dan kunt u de voortgang daarvan volgen. Na het inloggen met uw DigiD of e-Herkenning, kunt u zien hoever het staat met uw aanvraag.  
Volg uw aanvraag